Botanix – üsemleklər həm baqçaçılıq turında jurnal

tatar wersiəse

İkmək ağaçı (Artocarpus odoratissimus)

İkmək ağaçları Artocarpus ıruına yaqınça 60 tɵr Kɵnyaq-Kɵnçığış Aziə həm Tınıç oqean utrawlarınnan çıqqan Moraceae ğəiləsennən məŋge yəşel tropik ağaç kerə. Alar Ficus ağaçına yaqın. İŋ kiŋ tanılğan həm üsterelgəne – çın ikmək ağaçı (Artocarpus altilis). Bu ıruğa şulay uq berniçə başqa cimeşle quaq həm ağaçlar kerə, məsələn Ğədi Artoqarpus (Artocarpus communis), (Qırği) Artoqarpus (Artocarpus integer), Djekfrut (Artocarpus heterophyllus) həm Marang yəki Tarap (Artocarpus odoratissimus).

Bu məqələdə bez əz tanılğan tɵr turında sɵylərbez – Artocarpus odoratissimus, ul Borneo utrawınnan (İndoneziə) çıqqan, əmma şulay uq kürşe illərdə də üsterelə (Malayziə, Tailand, Filippinnar). Tuğan ilendə anıŋ berniçə iseme bar: Ataw, Keyran, Loloy, Madang, Marang, Pi-ien, Pinğan, Tarap, Terap, Xanun sampalor (Atau, Keiran, Loloi, Madang, Marang, Pi-ien, Pingan, Tarap, Terap, khanun sampalor). Əmma bu ɵlkədən tış anıŋ turında belüçelər bik az. Tabiğəttə ul diŋgez yarları buyında urnaşqan ikençe qat urmannarda su tigezlege ɵstendə 1000 m bieklektə qomlı tufraqlarda üsə.

Bieklege 25 metrğa citə, yafraqları ozınlığı – 16–50 sm, kiŋlege – 11–28 sm. Bu ber ɵyle üsemlek, şuŋa kürə serkələnü ɵçen ber genə üsemlek tə citə. Yomırqasıman cimeşləreneŋ qabığı yəşel tɵstə, ozınlığı – 16 sm, kiŋlege – 13 sm, awırlığı – 1 kg. Cimeşləren çi kileş tə, peşerep tə aşarğa bula, əmma orlıqların peşerep kenə aşıylar. İkmək ağaçları Kɵnyaq-Kɵnçığış Aziədə yəşəwçelərneŋ rizığında mɵhim urın biləp tora. Cimeş eçe ap-aq tɵstə, bik ballı, sulı, xuş isle, təme durianğa oxşağan (Durio, dɵnyada iŋ naçar isle cimeşlər), əmma, aŋardan ayırmalı bularaq, naçar is taratmıy.

İkmək ağaçı Artocarpus odoratissimus orlıq belən ürçi. Yəş orlıqlar bik yaxşı həm tiz, ber atnada, üsep çığalar. Borneoda ütkərelgən orlıqtan üsterü buyınça sınawlarıbız şundıy nəticə birde – 3 atnadan soŋ orlıqlar tulısınça üsmi torğanğa əylənələr. Şuŋa kürə alarnı ber də kɵtmiçə utırtırğa kirək. İŋ yaxşısı – qomlı, su yaxşı ütə torğan tufraqqa utırtu. Wegetatiw ürçetü (çıbıqça, priwiwqa) alay uq uŋışlı tügel. Çir həm qortqıçlardan bik sirək awırıy.

Tropiklardan çıqqanğa kürə, tuŋudan qurqa. Minimum temperatura 7 °C tan tɵşergə tieş tügel . Bu şunı aŋlata: bezneŋ şartlarda anı barı tik fatir həm parniklarda üsterergə bula.


««« Uzğan məqələ: Bez awoqado üsterəbez Aldağı məqələ: Ğəcəyep Welwiçiə (Welwitschia mirabilis) – tere qazılmanı üsteregez »»»

Pənceşəmbe 15.10.2009 12:01 | Bastıru | Ekzotik üsemleklər

KPR klubı turında

KPR – Üsemlek qarawçılar klubı Slowakiya
KPR üsemlek qarawçılar klubı – xalıqara baqçaçılar oyışması. Kübrək uqırğa...
Üsemleklərne ürçetü həm üsterü təcribəse belən büleşegez. Monıŋ turında məqələ yazıp anı Botanix jurnalında tuğan telegezdə yazığız! Kübrək məğlümat alır ɵçen bezneŋ belən elemtəgə keregez.