Endonezya’nın Mangoları

resim

Hoş kokulu Mango (Mangifera odorata)

Endonezya’da Borneo Adası üzerinde doğal olarak yetişen 34 Mango türü (Mangifera) vardır. Bu türlerin çoğu yağmur ormanlarının tahrip edilmesinden dolayı ciddi yok olma tehlikesi içindedir. Kalimantan Manga (Mangifera casturi) gibi mango türlerinin bazıları doğada zaten yok olmuş durumdadır.

Borneo’dan diğer bazı Mango ağaçları Mangifera griffithi (yerel olarak asem raba ve romain isimleriyle bilinir), Mangifera pajang (asem payang), Mangifera quadrifida (asem kipang) ve Mangifera torquenda (asem putaran) dır.

Hoş kokulu Mango (Mangifera odorata) Güney-Doğu Asya’da yetişen meşhur bir Mango türüdür. En fazla yetişen Mango türü (Mangifera indica) ve At Mangosu (Mangifera foetida) arasında melezdir. Yerel olarak şu isimleri vardır: kuweni, kuwini (Endonezya dilinde); kweni, asam membacang, macang, lekup (Malay dilinde); kuwini, ambacang, embacang, lakuik (Minangkabau dilinde); kuweni, kebembem (Betawi dilinde); kaweni, kawini, bembem (Sunadalı dilinde); kaweni, kuweni, kweni (Cava dilinde); kabeni, beni, bine, pao kabine (Madura dilinde), kweni, weni (Bali dilinde); mangga kuini (Kuzey Sulawesi’de); and kuini, guin, koini, kowini, koine, guawe stinki, sitingki, hitingki (Maluku Adalarında).

Printed from neznama adresa