Soğuğa dayanıklı palmiye, Rhapidophyllum hystrix (İğne Palmiyesi)

resim

Rhapidophyllum hystrix

Rhapidophyllum hystrix soğuğa en dayanıklı palmiye türlerinden biridir. Rhapidophyllum cinsinde sadece bir tür vardır. Bu palmiyenin doğal yaşam alanı ABD’nin Güney-Doğu bölgesindeki nemli alanlardır. Fakat –20 °C soğuğa kadar dayanıklı olması sayesinde dünya çapında, bilhassa Avrupa’da çok popüler bir bahçe bitkisidir.

resim

İğne Palmiyesinin tohumları (Rhapidophyllum hystrix)

Gövde üzerinde çok sayıda çekici dikenleri olan ve sadece 1–3 metre büyüyen dayanıklı bir palmiye türüdür. Rhapidophyllum Hystrix serbestçe filizler üreten ve küçük bir çalılık olma eğilimine sahip bir palmiyedir; bu çoklu saplar hep genişleyen ve genişliği belli olmayan yuvarlak bir küme oluşturur. Zaman geçtikçe bu sık saplar girilmesi imkânsız bir çalılık meydana getirecektir. İğne palmiyesi bir gövde oluşturmaz fakat onun yerine 1.2m uzunluk ve 17.8cm genişliğe ulaşabilecek yavaş büyüyen bir baş kısmına sahiptir. Saplar eski yaprak tabanları, fiber ve ince uzun dikenlerden oluşur. Genellikle yukarı doğrudurlar ama eski çalılıklarda ışık ve yere ihtiyaçları olduğundan zemin boyunca uzanabilirler. Her sap büyüdükçe yaprak aralarında daha fazla ince uzun diken büyür. Tohumlar nemli toprağa ekilmelidir ve yaklaşık 20 °C sıcaklıkta tutulmalıdır. İlk üç yıl boyunca genç palmiyelerin soğuktan korunması tavsiye edilmektedir. İğne palmiyesi güneşte veya gölgede nemli bir yer tercih etmesine rağmen genellikle enlem arttıkça daha fazla güneş ister. Fakat en iyi şekilde kısmî gölgede konumlandırıldıklarında görünürler. Tamamen güneşte yetiştirildiklerinde baş kısmı oldukça sıkı (yoğun) olmaya eğilimlidir ve yapraklar koyu yeşil rengini kaybeder. Eğer sıcaklığın –10 °C’nin altına düşmediği bir alanda yaşıyorsanız 3 yıldan daha yaşlı olan bitkiler yıl boyunca bahçede tutulabilir. Soğuk bölgelerde, sıcaklık –10 °C’nin altına düştüğünde fazladan koruma uygulamanız gerekir. Soğuğa dayanıklı palmiye olarak iyi drenaj edilmiş toprağa ihtiyaç duyar ve güneye konumlandırılmalıdır. Bu palmiyenin kış mevsimindeki en büyük düşmanı soğuk değil fazla nemli topraktır. Düşük sıcaklık ve fazla su köklere zarar verir. Bu palmiye –15 ila –20 °C soğuğa kadar dayanabilir. Dayanabildiği en düşük sıcaklık –28 °C olarak kaydedilmiştir.

Satılık soğuğa dayanıklı palmiyeler

Printed from neznama adresa