Botanix - วารสารเกี่ยวกับพืช

Botanix ภาษาไทย

ต้นปาล์ม Parajubaea torallyi

Parajubaea torallyi เป็นปาล์มที่สวยทนทานจากอเมริกาใต้ แต่ปลูกไม่ค่อยได้ ภายนอกที่อยู่อาศัยธรรมชาติ โบลิเวีย เนื่องจากเมล็ดใหญ่ของ (ซึ่งหมายถึงค่าขนส่งสูง)

โบลิเวียพื้นเมืองจะเติบโตในหุบเขาแห้งและมีฝุ่น ระหว่างเทือกเขาแอนดีส ในระดับความสูงของ 2700–3400 เมตร เหนือน้ำทะเล ดังนั้นปาล์มนี้เป็นสายพันธุ์ปาล­์มที่สูงที่สุดที่เกิดขึ้นทั่วโลก อุณหภูมิไม่ค่อยสูงเหนือ 20°C และ ความเย็นกลางคืนในระดับความสูงนี้ อุณหภูมิมักจะต่ำถึง –7°C ในช่วงฤดูหนาว (เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม) และปริมาณน้ำฝนตลอดปีเพียง 550 มม. เท่านั้น

มันความทนทานต่อความแห้งแล้ง ความร้อน ความหนาว ความเย็น และสภาวะที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ และ ความสามารถในการรักษารูปลักษณะที่ดี ทำให้บางคนกล่าวว่าตำนานของปาล์มนี้ไม่เพียง แต่มีศักยภาพมหาศาลเป็นไม้ประดับ แต่มันจะเป็นหนึ่งใน สวนปาล์มที่ต้องการมากที่สุดสำหรับพื้นที่หนาว และ เขตร้อนอบอุ่น ในพื้นที่มีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นต­้องให้การป้องกันรักษาในฤดูหนาวหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่มีน้ำค้าง­แข็ง มีรายงานว่าในยุโรปจะเย็นถึงอุณหภูมิ –3°C. อุณหภูมิต่ำสุดที่ปาล์มนี้มีชีวิ­ตรอดในการเพาะปลูกเป็น –8°C. พืชเหล่านี้จะสูญเสียใบทั้งหมด แต่ยังไม่ตาย และ ในฤดูใบไม้ผลิใบใหม่ก็ปรากฏขึ้น!

ในโบลิเวีย ปาล์มนี้เติบโตสูงถึง 14 เมตร ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 25–35 ซม. ปาล์มซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี โตสูงกว่า 30 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นของ 50 ซม. ยอดที่ดีรอบๆจะมีใบประมาณ 20 ใบ และ บางใบยาวถึง 5 เมตร! มีการปลูกพืชนี้นอกโบลิเวีย แต่ได้ที่ขนาดเล็กกว่า

มีสองพันธ์ที่แตกต่างกันในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่แตกต่างกันส่วนใหญ่ ในขนาดของผล และ มีการอธิบายความแตกต่างทั้งสองพันธุ์ P. torallyi var. microcarpa มีผลขนาดเล็ก และ P. torallyi var. torallyi มีผลขนาดใหญ่ ขณะที่ไม่มีความแตกต่างกันในรูปลักษณะมากนัก var. microcarpa ไม่ถึงกับมีขนาดผลใหญ่ในตระกูลเดียวกับ แต่ในแง่ของการปรับตัวและทนทานถือว่าดี เมล็ดมีชื่อเสียงที่ไม่น่าเชื่อถือในการงอก แต่สามารถงอกได้แบบคุ้มดีคุ้มร้าย เมล็ดที่สุดแล้วจะแตกหน่อได้อย่า­งง่ายดายเมื่อหว่านภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เช่นบนพื้นผิวของที่เพาะเมล็ด ที่ฝังเพียงครึ่งหนึ่งและเก็บความชื้นเล็กน้อย กับการดูแลที่เหมาะสมในสภาพภูมิอ­ากาศกึ่งเขตร้อนเย็นอ่อนๆ และ สถานที่ที่มีแดด เมล็ดจะพัฒนาสูงอย่างรวดเร็ว เป็นปาล์มที่มีลำต้นใหญ่ทนทาน ยอดครอบคล้ายลูกขนไก่อย่างดี ใบคล้ายหนัง มีความทนทานต่อความแห้งแล้ง ความร้อน ความหนาว ความเย็น และสภาวะที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ และความสามารถในการรักษารูปลักษณ­ะที่ดีทำให้บางคนกล่าวว่าตำนานของปาล์มนี้ไม่เพียงมีศักยภาพมาก­เป็นไม้ประดับ แต่มันยังจะเป็นหนึ่งที่มีความต้­องการมากที่สุดของสวนปาล์มสำหรับพื้นที่ที่มีอุณหภูมิอุ่นเป็นพ­ื้นที่กึ่งเขตร้อน

Parajubaea torallyi เป็นไม้ประดับที่นิยมและมักจะปลูกในสวนและบนทางเท้า ในเอกวาดอร์และภาคใต้ของโคลัมเบีย Parajubaea cocoides มักจะขึ้นที่ระดับความสูง 2500–3000 เมตร – เป็นปาล์มที่เติบโตช้า อดทนต่อความเย็นได้น้อย มันค่อนข้างคล้ายกับ Parajubaea torallyi และที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของมันไม่เป็นที่รู้จัก มันถูกยอมรับว่าเป็นพันธุ์ของ Parajubaea torallyi

สายพันธ์ปาล์มชนิดนี้ที่เล็กที่สุดคือ sunkha Parajubaea ได้มีการอธิบายไว้ในปี 1996 สูงเพียง 8 เมตร และ เกิดขึ้นในหุบเขา Andean ในพื้นที่ของ Vallegrande ในเขต Santa Cruz ในโบลิเวีย ที่มีความสูง 1,700–2,200 ม. มันถูกระบุอย่างไม่ถูกต้องมาตลอดว่าเป็น Parajubaea torallyi จนกระทั้งมรการวิจัยล่าสุดที่ทำ และ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Parajubaea sunkha

ปาล์มสกุล Parajubaea มีต้นปาล์มที่ปลูกง่าย วิธีที่ดีที่สุดคือการปลูกโดยใช้เมล็ด แต่คุณต้องอดทนมากเป็นเมล็ดหน่อข­ึ้นช้ามากและประมาณยาก จะใช้เวลาประมาณหนึ่งและครึ่งปี บางเมล็ดจะเริ่มงอกภายในหนึ่งเดือน แต่บางอาจเป็นะปีหรือสองปีจะเริ่มแตกหน่อ เพราะเป็นพันธุ์ปาล์มกึ่งเขตร้อน ควรเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ เมื่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น (ไม่เหมือนในกรณีของปาล์มชนิดอื่นๆ) ซึ่งอาจมีผลลบต่อการงอก อุณหภูมิสูงจะแสดงระยะเวลาของอาก­าศแห้งซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับการงอก

ก่อนการหว่านเมล็ดควรแช่ในน้ำอุณหภูมิประมาณ 20°C ประมาณ 5–7 วัน เมล็ดพันธุ์เมล็ดใหญ่ควรจะเก็บไว­้ในน้ำประมาณสองสัปดาห์ ควรจะมีการเปลี่ยนน้ำทุกวัน เมล็ดอาจจะมีการกระเทาะเพื่อให้สามารถงอกขึ้นได้ดี

แช่เมล็ดไว้ในน้ำจะสามารถสรุประยะเวลาการพักตัว และ จะเริ่มฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูกาลที่เห­มาะสมที่สุดสำหรับการงอก การพักตัวป้องกันไม่ให้เมล็ดเริ่­มแตกหน่อในช่วงฤดูแล้งในโบลิเวีย (ฤดูหนาว มิถุนายน-ตุลาคม)

หลังจากแช่เมล็ดควรจะหว่านลงในหม้อเพาะ หรือ ถุงพลาสติก – ดูแลให้เพียงครึ่งหนึ่งของเมล็ดป­กคลุมด้วยดินและเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 10–20°C.

อิธิพลที่มีผลต่อการงอกคือความแต­กต่างของอุณหภูมิในกลางวัน(สูง)และ กลางคืน(ต่ำ) เมื่อหว่านเมล็ดแล้วก็ไม่ควรรดน้­ำมากเกินไปอาจทำลายต้นอ่อน แตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างการปลูกปาล์ม Parajubaea กับชนิดอื่นๆ มันต้องการที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า และต้องการน้ำน้อย

หลังจากหว่านเมล็ดควรตรวจสอบทุกๆ 3–4 สัปดาห์ และเมล็ดที่แตกหน่อควรเก็บไว้ในแต่ละหม้อเพาะ บางคนให้คำแนะนำเกี่ยวกับเมล็ดที­่ไม่แตกหน่อาภายในหกเดือนดังต่อไป

««« บทความก่อนหน้านี้: มะม่วงกาลิมันตัน, Kasturi (Mangifera casturi) บทความถัดไป: การปลูกมะม่วงจากเมล็ด »»»

วันพฤหัสบดี 5.8.2010 15:48 | พิมพ์ | ต้นปาล์ม, คำแนะนำในการเจริญเติบโตของพืช

เกี่ยวกับ KPR

KPR - สมาคมชาวสวน สโลวาเกีย
KPR - ชมรมคนรักพันธ์ไม้เป็นองค์กรระหว่างประเทศของคนรักพันธ์ไม้ อ่านเพิ่มเติม
แบ่งปันประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช เขียนบทความเกี่ยวกับสวน พืช การเจริญเติบโตของพืช อื่น ๆ และตีพิมพ์ในฉบับภาษาของคุณในวารสาร Botanix ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม