Botanix - วารสารเกี่ยวกับพืช

Botanix ภาษาไทย

ต้นปาล์มที่ทนต่ออากาศหนาวเย็น Rhapidophyllum hystrix

รูปภาพ

Rhapidophyllum hystrix

Rhapidophyllum hystrix เป็นหนึ่งในปาล์มชนิดทนต่อความเย็นได้มากที่สุด มีเพียงหนึ่งชนิดในสกุล Rhapidophyllum ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของปาล์ม­นี้เป็นพื้นที่เปียก ในตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา จากการที่ปาล์มที่ทนความเย็นได้ที่ต่ำสุดถึง – 20°C จึงเป็นพืชที่นิยมไปทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรป

เป็นสายพันธุ์ปาล์มที่บึกบึนซึ่งสูงเพียง 1–3 เมตร มีหนามที่น่าสนใจอยู่บนลำต้นมาก Rhapidophyllum Hystrix เป็นปาล์มขนาดเล็กที่แผ่เป็นพุ่มซึ่งแตกหน่อได้เอง ด้วยลำต้นที่งอกขึ้นมากมายเหล่าน­ี้ทำให้ขยายเป็นก้อนกลมที่ไม่สามารถประเมินความกว้างได้ ถ้าปล่อยทิ้วไว้จะมีลำต้นขึ้นรูปพุ่มหนาทึบมาก ปาล์มเข็มไม่ได้ขึ้นเป็นลำต้นเดี่ยว แต่มียอดยาวขึ้นมาอย่างช้าๆที่อาจจะยาวถึงประมาณ 1.2 เมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 17,8 ซม. ลำต้นจะประกอบด้วยฐานใบเก่า เส้นใย และ หนามที่เรียวยาว ปกคิพวกมันมักขึ้นตรงๆ แต่จะเป็นพุ่มเมื่อแก่ขึ้น พวกมันอาจขึ้นเอนหรือกราบตามพื้น­ดินที่พวกเขาต้องการแสงและพื้นที่ แต่ละลำต้นที่งอกขึ้นจะมีหนามเรี­ยวขึ้นมามากระหว่างใบที่แนบติดกันเมล็ดควรจะหว่านลงในดินเปียก และ เก็บรักษาที่อุณหภูมิประมาณ 20°C ในช่วง 3 ปีแรก ขอแนะนำให้ต้นปาล์มอ่อนอยู่ห่างจากน้ำค้างแข็ง ปาล์มเข็มชอบความชุ่มชื้นในแสงแดดหรือใต้ร่ม แต่โดยทั่วไปต้องแสงแดดเพิ่มขึ้นตามระดับความสูง พวกมันจะดูดีที่สุด เมื่ออยู่ในที่ร่มบางส่วน เมื่อปลูกในที่ที่มีแสงแดดจัดยอดอาจจะค่อนข้างเล็ก และ ไม่ได้ใบสีเขียวเข้ม พืชที่ปลูกเกิน 3 ปี สามารถเก็บไว้ข้างนอกในสวนช่วงตลอดทั้งปีได้ หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อุณหภูมิไม่ตำกว่าลบ 10°C. ในเขตพื้นที่เย็น คุณจะต้องจัดหาการป้องกันให้เพียงพอในฤดูหนาว เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าลบ 10°C. เมื่อมีน้ำค้างแข็ง ปาล์มต้องการดินที่ระบายน้ำได้ดี และควรเป็นทางภาคใต้ ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของปาล์มนี­้ในช่วงฤดูหนาวไม่ใช่ความเย็น แต่เป็นดินที่เปียกเกินไป อุณหภูมิที่ต่ำและน้ำมากเกินจะทำลายราก ปาล์มนี้สามารถอยู่รอดได้ในสภาพน้ำค้างแข็ง –15 ถึง –20 °C. อุณหภูมิที่ต่ำสุดที่บันทึกไว้ซึ­่งมันอยู่รอดได้ที่ –28°C.

จำหน่ายต้นปาล์มที่ทนต่ออากาศหนาวเย็น

««« บทความก่อนหน้านี้: สาเก Artocarpus odoratissimus, Marang บทความถัดไป: บัวหลวงอินเดีย (Nelumbo nucifera) »»»

วันศุกร์ 30.7.2010 15:37 | พิมพ์ | ต้นปาล์ม

เกี่ยวกับ KPR

KPR - สมาคมชาวสวน สโลวาเกีย
KPR - ชมรมคนรักพันธ์ไม้เป็นองค์กรระหว่างประเทศของคนรักพันธ์ไม้ อ่านเพิ่มเติม
แบ่งปันประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช เขียนบทความเกี่ยวกับสวน พืช การเจริญเติบโตของพืช อื่น ๆ และตีพิมพ์ในฉบับภาษาของคุณในวารสาร Botanix ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม