புங்கா (Pongamia pinnata)

புகைப்படம்

Pongamia pinnata

இந்திய பீச் மரம். புங்கா Pongamia pinnata ( மற்ற பெயர்கள்: Honge Tree, Pongam Tree, Panigrahi). இலை உதிர் மரமாகும் இது 15 முதல் 25 மீட்டர் உயரம் வரை வளரக் கூடியது. பாபாசியே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. பரந்த உச்சியும். அதிகமான சிறு வெள்ளை, இளஞ்சிவப்பு அல்லது ஊதா நிற பூக்கள் நிறைந்து இருக்கும். இதன் பிறப்பிடம் இந்தியா ஆனால் பொதுவாக தென்கிழக்கு ஆசியா முழுவதும் பரவி இருக்கின்றது. தமிழில் அழைக்கப்படும் புங்க என்ற பெயரே இதன் லத்தீன் பெயரில் இருக்கின்றது.

புங்க மரம் (Pongamia pinnata) உறுதியான வெப்பமண்டல மரமாகும், அதிக வெப்பத்தையும் வெயிலையும் தாங்கி இருக்கும். பாராட்டுக்கள் இதன் அருமையான வேர்கள் அமைப்பிற்கு, வறட்சியையும் தாங்கக் கூடியது. இயற்கையாகவே, இது மணற்பாங்கான அல்லது சுண்ணாம்புப் பாறை நிலம் உள்ளிட்ட மலை சார்ந்த இடங்களிலும் வளரக் கூடியது. ஆனால் பயிர் செய்யும்போது, இதை வெற்றிகரமாக எந்தவித நிலத்திலும் உப்புத்தரையிலும் வளர்க முடியும்.

இது பொதுவாக வறட்சியான பகுதிகளில் வளர்க்கப்படுகிறது, மேலும் நிழலுக்காக அல்லது காற்றை தடுக்கும் திரையாக, காட்சியமைப்பதற்காக வளர்க்கப்படுகிறது. இதன் பட்டை கயிறாக முறுக்கி பயன்படுத்தப்படுகிறது, இதன் கரிய நிற பிசின் கடந்த காலத்தில் விஷ மீன் கடிகளுக்கு மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.

இதன் வேர் முடுச்சுகள் நைட்ரஜனை நிலை நிறுத்துகிறது, வாயு நிலையில் உள்ள நைட்ரஜனை செடிகளுக்கு அம்மோனியா அயனியாக மாற்றிக்கொடுக்கின்றது. அதனால் சத்தில்லாத மண்ணை மேம்படுத்த உரமாக பயன்புத்தலாம். முழு தாவரமும் விஷமாக இருந்தாலும் இத்தாவரத்தின் சாறும் தைலமும் கிருமிநாசினியாகப் பயன்படுகிறது. இந்த விதையின் என்னை விளக்கு எரிக்கவும் சோப் தயாரிக்கவும் மசகு எண்ணையாகவும், தாவர டீசல் தயாரிப்பிலும் பயன்படுகிறது.

Printed from neznama adresa