Botanix - En journal om växter och trädgårdsarbete

Botanix Svensk upplaga

Indisk Bok Pongamia pinnata

foto

Pongamia pinnata

Indisk Bok Pongamia pinnata (andra odlingsnamn: Honge Tree, Pongam Tree, Panigrahi) är ett lövträd, ca15 – 25 meter högt, tillhörande familjen Fabaceae. Det har en stor krona med många små blommor i vitt, rosa eller violett. Ursprungsland Indien, men är mycket odlad i hela Syd-Ost Asien.

Pongamia pinnata är ett härdigt tropiskt träd, motståndskraftigt mot hetta och stark sol. Tack vara det utbreda rotsystemet tål det också torka. I sin naturliga omgivning växer det på sandig eller stenig mark, även kalksten.Som odlad kan den växa I nästan alla slags jordar, även salthaltig jord.

Den planteras ofta i torra områden och används flitigt i trädgårdsanläggningar som vindavskärmare eller för skugga. Barken använs till att göra snören eller rep, och den svarta kådan användes förr till behandling av sår som orsakats av en giftig fisk.

Rotknölarna främjar kvävefixering, en symbiotisk process genom vilken gasformig kväve (N2) från luften omvandlas till NH4+ (en form av kväve som plantan kan tillgodogöra sig) å grund av detta kan den användas för gödning av näringsfattig jord. Även fast hela plantan är giftig så är saften såväl som oljan antiseptisk. Fröoljan används som lampolja, i tvåltillverkning, som smörjmedel och till produktion av Bio-disel.

««« Föregående artikel: Palm Parajubaea torallyi - Boliviansk bergkokosnöt Nästa artikel: Khasi tallsläktet (Pinus kesiya) »»»

torsdag 2009-6-4 07:16 | Skriv ut | Exotiska plantor

Om KPR

KPR:s logotyp KPR - Trädgårdsklubben Slovakien
KPR - Trädgårdsklubben är en internationell trädgårdsförening. Läs mer...
Dela med dig av dina kunskaper om odling. Skriv en artikel om trädgård, plantor, förökning och plantuppdragning mm, och publicera den på ditt eget språks upplaga av vår journal Botanix! Kontakta oss för mer information.

Kategorier: Alla Barrväxter Exotiska plantor Gräs Odlingsråd Palmer Skadegörare Svamp Vattenväxter och sumpväxter