Botanix - En journal om växter och trädgårdsarbete

Botanix Svensk upplaga

Plantering av en ny gräsmatta

I Europa är bästa tiden för att plantera en ny gräsmatta eller att så extra gräs på en befintlig gräsmatta från maj till juni. Om det regnar lite på våren kan juli vara ett bättre val.

Plantering av en ny gräsmatta

Ytan där gräset ska sås borde luckras upp till ett djup av cirka 10–15 cm. Jämna sedan till ytan med en gräsvält.

Nu har du två möjligheter:

a) Så gräsfröna

Mät först upp ytan där du vill så frön. Beräkna därefter hur mycket frön du kommer att behöva. Det går åt 25 g frön för varje kvadratmeter. Därutöver behöver du 25 g extra för vart tionde kvadratmeter. Det är också viktigt att fröna är färska då du köper dem eftersom gräsfrön snabbt tappar sin grobarhet. (Grobarheten av två år gamla frön är mindre än 50%.) Beakta också hur fröna är lagrade i affären (om fröna är fuktiga eller om en del frön redan börjat gro är det bättre att inte köpa fröna för att undvika onödig besvikelse). Priset på gräsfrön varierar från 3 € /kilogram (beroende på typ).

Välj dina frön beroende på vad du ska använda gräsmattan till (ska du bara gå på den, springa på den, träna på den eller använda för djurhållning). Seriösa säljare har informationsbroschyrer för att hjälpa dig välja vilka frön som passar bland alla olika sorters frön som finns. Pålitliga butiker erbjuder sina kunder denna information vid förfrågan. Köp aldrig frön utan att veta syftet med dem.

Förvara fröna på en kylig torr plats efter köpet. Vi rekommenderar att inte lagra frön längre än ett år eftersom de snabbt förlorar sin grobarhet. Så i maj eller juni. Använd en kratta före sådd och gör 1 cm djupa fåror i jorden. Efter sådden använd en gräsvält eller liknande, vattna rikligt med spridare. Gräset börjar gro inom 14 dagar. När gräset är omkring 10 cm högt bör det klippas för första gången. Om du hittar kala fläckar kan du så extra frön på dessa ytor. Om du vill ha en tjock gräsmatta ska du klippa gräset varje vecka eller varannan vecka fram till september.

b) Använd färdigt gräs till din gräsmatta

Detta är ett snabbare men dyrare sätt. Det är i alla fall mer fördelaktigt eftersom många företag som säljer färdigt gräs på rulle eller i rutor inkluderar utläggningen i priset. Priset för detta färdiga gräs, inklusive arbetet varierar från omkring 5 € per kvadratmeter (beroende på typ).

2. Underhållet av en gammal gräsmatta

Kratta hela gräsmattan ren från torra löv och gräs varje vår (beroende på väderförhållandena i Europa under mars till maj). Så därefter extra gräsfrön om nödvändigt. Gräsmattan kan ha blivit nedfryst under vintern och bör därför gräsvältas på våren.

Underhållet av din gräsmatta blir bättre av att marken luftas. För att lufta marken kan du göra ett enkelt verktyg själv. Ta en 2–3 cm tjock träplanka, spika i 10 cm långa spikar så att de kommer ut på andra sidan. Spika med 2–3 cm mellanrum. Sätt fast ett trähandtag (plankan lika lång som dig själv för att hanteringen ska bli lätt).

Ta plankan och lägg den på gräsmattan, stå sedan på plankan så att spikarna går ner och luftar jorden. Ta upp plankan, flytta och upprepa proceduren för hela gräsmattan. Du kan också använda en kratta. Om det är dags att vattna gräsmattan kan du göra detta efter luftningen. Vattnet når då lätt ner till gräsrötterna.

««« Föregående artikel: Odling av Klöverbräken (Marsilea quadrifolia) Nästa artikel: Vad ska man göra med det avklippta gräset? »»»

fredag 2011-10-14 21:36 | Skriv ut | Gräs

Om KPR

KPR:s logotyp KPR - Trädgårdsklubben Slovakien
KPR - Trädgårdsklubben är en internationell trädgårdsförening. Läs mer...
Dela med dig av dina kunskaper om odling. Skriv en artikel om trädgård, plantor, förökning och plantuppdragning mm, och publicera den på ditt eget språks upplaga av vår journal Botanix! Kontakta oss för mer information.

Kategorier: Alla Barrväxter Exotiska plantor Gräs Odlingsråd Palmer Skadegörare Svamp Vattenväxter och sumpväxter