Botanix - En journal om växter och trädgårdsarbete

Botanix Svensk upplaga

Odling av Klöverbräken (Marsilea quadrifolia)

foto

Klöverbräken (Marsilea quadrifolia)

Klöverbräken (Marsilea quadrifolia) är en vattenormbunke, löven liknar klöver. Tror du att termerna vattenormbunke och klöver inte har någonting med varandra att göra? Tvärtom – båda dessa beskriver egenskaperna av dessa ovanliga och dekorativa och praktiskt taget okända växter inom trädgårdsodlingen.

Klöverbräken har långa rotstockar som påminner om skosnören. Löven som flyter på vattnet växer från rotstockar. Dessa löv är uppdelade i fyra delar, liknande fyrklöver. När du på hösten tar upp rotstocken ur vattnet syns små föremål (de ser ut som små bönor). Dessa är sporokarpar vilka innehåller sporer – härifrån kommer slutsatsen att dessa växter härstammar från ormbunkar. Klöverbräken växer i stillastående näringsrikt vatten, finns på alla kontinenter utom Sydamerika.

I Amerika betraktas denna växt som inkräktare. I Slovakia finns finns denna växt på sju platser på flodstränderna av floden Latorica. Förr i tiden fanns den i området av floderna Bodrog, Laborec och Uh.

I tropiska områden finns liknande arter, dessa odlas ibland i akvarier.

Klöverbräken (Marsilea quadrifolia), vid odling är denna växt inte krävande och nöjer sig mer än väl med vilken kruka som helst så länge den är fylld med vatten och har lite jord i botten. Du kan odla denna växt utan problem i en kruka 20×20×20 cm men idealiskt är en kruka på 60–80 liter eller mer. Du kan också ha denna växt utomhus under hela året (den är frosttålig). Eftersom den inte är krävande och enkel att odla kan vem som helst odla denna växt.

foto

Klöverbräken (Marsilea quadrifolia)

Klöverbräken växer bäst i en trädgårdsdamm. Lägg bara lite jord från trädgården i botten av dammen – placera sedan rotstocken i jorden. Efter detta behöver växten inte mycket mer omsorg, eftersom Klöverbräken kommer att ta hand om sig själv. Klöverbräken anpassar sig utan problem till vattennivån och vattenkvalitén är heller inte något problem. Du kan odla den i olika djup (5–100 cm) – plantans stjälk anpassar sig själv till vattendjupet tills dess löv flyter på vattenytan. Du kan hjälpa växten att sprida sig genom att dela på rotstocken. En liten bit rotstock (omkring 10 cm) är mer än tillräckligt för att skapa en matta av Klöverbräken på vattenytan.

««« Föregående artikel: Hur klipper du gräset på ett riktigt sätt? Nästa artikel: Plantering av en ny gräsmatta »»»

måndag 2011-10-10 20:16 | Skriv ut | Vattenväxter och sumpväxter

Om KPR

KPR:s logotyp KPR - Trädgårdsklubben Slovakien
KPR - Trädgårdsklubben är en internationell trädgårdsförening. Läs mer...
Dela med dig av dina kunskaper om odling. Skriv en artikel om trädgård, plantor, förökning och plantuppdragning mm, och publicera den på ditt eget språks upplaga av vår journal Botanix! Kontakta oss för mer information.

Kategorier: Alla Barrväxter Exotiska plantor Gräs Odlingsråd Palmer Skadegörare Svamp Vattenväxter och sumpväxter