Botanix - En journal om växter och trädgårdsarbete

Botanix Svensk upplaga

Artikelarkiv

Här hittar du alla artiklar i Botanix som finns på svenska.

Kategori: Alla Barrväxter Exotiska plantor Gräs Odlingsråd Palmer Skadegörare Svamp Vattenväxter och sumpväxter

Författare: KPR

Kategori: Skadegörare

Informatin om skadegörare och sjukdomar

NOVODOR FC för bekämpning av Coloradoskalbaggen

Jag tror inte att jag speciellt behöver introducera Coloradoskalbaggen (Leptinotarsa decemlineata) eftersom alla vet vilken enorm skada denna skalbagge utgör för potatisen och det är inte möjligt att bli av med den utan att använda kemikalier. Ingen visste något sätt att på biologisk väg bli av med skalbaggen.

tisdag 2011-10-25 19:53 | Skriv ut | Skadegörare

Hur utrotar man bönviveln?

Jag antar att bönviveln inte behöver en presentation hos er. Denna lilla skalbagge är 3–4 mm och man kan hitta den bland bönor i t.ex. köket.

Detta lilla skadedjur utvecklas i frön av alla sorters fröskidor. I själva verket har varje fröskida någon sort av dessa insekter – bondbönan – bondbönevivel, ärtor – ärtvivel, linser – linsvivel o.s.v.

På utsädet kan du hitta skador på platserna där larverna har borrat sina hål. När de vuxna skalbaggarna kläcks blir hålen synliga i säden. Vivlarna vållar ofta mest skada under lagringstiden (därför att levnadsförhållandena är då mest idealiska) trots att växten blev utsatt av vivlar redan i trädgården.

lördag 2011-10-22 19:07 | Skriv ut | Skadegörare

Om KPR

KPR:s logotyp KPR - Trädgårdsklubben Slovakien
KPR - Trädgårdsklubben är en internationell trädgårdsförening. Läs mer...
Dela med dig av dina kunskaper om odling. Skriv en artikel om trädgård, plantor, förökning och plantuppdragning mm, och publicera den på ditt eget språks upplaga av vår journal Botanix! Kontakta oss för mer information.

Kategorier: Alla Barrväxter Exotiska plantor Gräs Odlingsråd Palmer Skadegörare Svamp Vattenväxter och sumpväxter