Botanix - En journal om växter och trädgårdsarbete

Botanix Svensk upplaga

Artikelarkiv

Här hittar du alla artiklar i Botanix som finns på svenska.

Kategori: Alla Barrväxter Exotiska plantor Gräs Odlingsråd Palmer Skadegörare Svamp Vattenväxter och sumpväxter

Författare: KPR

Kategori: Vattenväxter och sumpväxter

Artiklar om odling av vattenväxter och sumpväxter

Odling av Klöverbräken (Marsilea quadrifolia)

foto

Klöverbräken (Marsilea quadrifolia)

Klöverbräken (Marsilea quadrifolia) är en vattenormbunke, löven liknar klöver. Tror du att termerna vattenormbunke och klöver inte har någonting med varandra att göra? Tvärtom – båda dessa beskriver egenskaperna av dessa ovanliga och dekorativa och praktiskt taget okända växter inom trädgårdsodlingen.

Klöverbräken har långa rotstockar som påminner om skosnören. Löven som flyter på vattnet växer från rotstockar. Dessa löv är uppdelade i fyra delar, liknande fyrklöver. När du på hösten tar upp rotstocken ur vattnet syns små föremål (de ser ut som små bönor). Dessa är sporokarpar vilka innehåller sporer – härifrån kommer slutsatsen att dessa växter härstammar från ormbunkar. Klöverbräken växer i stillastående näringsrikt vatten, finns på alla kontinenter utom Sydamerika.

måndag 2011-10-10 18:16 | Skriv ut | Vattenväxter och sumpväxter

Indisk Lotus (Nelumbo nucifera)

foto

Indisk Lotus blomma

Indisk Lotus (Nelumbo nucifera) är en mycket vacker vattenväxt vars ärtgröna blad flyter på vattenytan. De rosa blommorna sitter på styva stjälkar som höjer sig flera centimeter över vattnet. Den Indiska Lotusen ses som en helig växt och används i Buddistiska ceremonier. Hela plantan lämpar sig väl för human konsumtion; även om det mest är frön och rötter (rizomer) som används i det traditionella Sydostasiatiska köket. Indisk Lotus är en våtmarksväxt som kan odlas på samma sätt som Näckrossläktet (Nymphaea). Det är inte svårt odla denna växt under våra betingelser; man måste bara veta hur.

söndag 2009-3-8 20:04 | Skriv ut | Vattenväxter och sumpväxter

Om KPR

KPR:s logotyp KPR - Trädgårdsklubben Slovakien
KPR - Trädgårdsklubben är en internationell trädgårdsförening. Läs mer...
Dela med dig av dina kunskaper om odling. Skriv en artikel om trädgård, plantor, förökning och plantuppdragning mm, och publicera den på ditt eget språks upplaga av vår journal Botanix! Kontakta oss för mer information.

Kategorier: Alla Barrväxter Exotiska plantor Gräs Odlingsråd Palmer Skadegörare Svamp Vattenväxter och sumpväxter