Bodljikava palma Rhapidophyllum hystrix

slika

palma Rhapidophyllum hystrix

Rhapidophyllum hystrix je vrsta palme koja je od svih palmi najotpornija na mraz, a istovremeno je i jedina vrsta monotipičnog roda Rhapidophyllum. U prirodi raste na močvarnim mestima na jugoistoku SAD-a. Zahvaljujući otpornosti na hladnoću i mraz do –20 °C može se napolju uzgajati i u našim uslovima. U njegove dobre osobine ubrajamo i niski, gusti rast (maksimalno 1–3 m) i atraktivno bodljikavo stablo.

slika

semenje Rhapidophyllum hystrix

Ova palma za sada nema srpski naziv, te koristimo latinski prevod – Rhapidophyllum = „igličasti listovi“, hystrix = „dikobraz“.

Uzgajanje palme u našim uslovima nije ni malo teško. Seme zasejte prema uputstvu za uzgajanje. Pri tome imajte na umu da palma uopšte ne zahteva visoke temperature kao što to zahtevaju tropske vrste. Sasvim joj je dovoljna temperatura od oko 20 °C. Preporučuje se da tokom prve tri godine palmu držite napolju samo preko leta; tokom zime je sigurnije uneti je u prostoriju u kojoj ne postoji opasnost od mraza. Posle tri godine je palma već dovoljno velika da preživi naše zime i možete je zasaditi na trajno mesto. Kao i ostale palme koje su otporne na mraz i ova zahteva dobro propusni supstrat, a najviše joj odgovara južno orijentisana padina. Tokom zime najveći neprijatelj palme nije mraz, nego suvišna vlaga zemljišta koja izaziva truljenje korenja. Palma inače bez problema podnosi temperature od –15 do –20 °C. Navodi se da je najniža temperatura koju je ova vrsta palme podnela iznosila –28 °C.

Prodaja palmi otpornih na mraz

Printed from neznama adresa