Kako ispravno kositi travnjak?

Za dobijanje gustog travnjaka neophodno je njegovo pravilno košenje. Ni jedna jelka niti bor neće izgledati dobro ako je oko njih loša trava.

Za košenje travnjaka važi pravilo da prvobitnu dužinu travnjaka skraćujemo za 1/3. To znači da 6 cm visoku travu kosimo na dužinu 4 cm. Optimalna visina travnjaka iznosi oko 2–3 cm. Ako budete kosili isuviše nisko, postoji mogućnost da vam se trava osuši. Ukoliko po svaku cenu želite da imate sasvim nizak travnjak, ne zaboravite da ga dobro zalijete posle košenja (bar 10–15 l vode na 1 m2).

Kod nas se koriste 2 vrste kosilica – klasične i kosilice sa malčiranjem.

Kosilice sa malčiranjem ne kupe pokošenu travu, nego je seckaju na sitne delove i razbacuju po travnjaku. Travnjak se na ovaj način prilikom svakog košenja automatski đubri. Međutim, ove kosilice nisu pogodne ako na travnjaku imate bazen, jer biste na tabanima u bazen unosili sitne komade trave. Za ove travnjake je bolje koristiti klasične kosilice s korpom za sakupljanje trave.

Danas takođe postoje kosilice prelaznog tipa. Ako stavite korpu za travu dobićete klasičnu kosilicu, a ako korpu ne stavite – dobićete kosilicu sa malčiranjem.

Kosilice se mogu koristiti za košenje travnjaka čiji je nagib do 15º. Ako se vaš travnjak nalazi na strmijem zemljištu, morate koristiti ručnu kosilicu. Ručnu kosilicu je dobro koristiti i za košenje oko drveća i trajnih biljki zasađenih na travnjaku ili na njegovim ivicama.

Printed from neznama adresa