Botanix - gazetë mbi bimët dhe kopshtarinë

Botimi në shqip

Si të rrisim këpurdhat perlë (Pleurotus ostreatus)

Këpurdha perlë (Pleurotus ostreatus) në kohën e fundit është edhe më e njohur sesa këpurdhat tjera. Aq më tëpër, në krahasim me këpurdhat tjera, kjo ka një përparësi të madhe – nuk mund ta përzieni me pupakën e gjelbërt helmuese.

Këpurdha perlë është e pasur me vitamina, aminothartinat dhe materiet minerale, të cilat mbrojnë organizmin njerëzor nga veprimet e materieve toksike. Poashtu, ndihmon në zvogëlimin e nivelit te kolesterolit në gjak, dhe si ushqim me energji të ulët, është e përshtatshme për dietat reduktive. Mendohet se përmban materie të cilat kanë ndikim antikancerogjen.

Udhëzimi për kultivimin e këpurdhës perlë (Pleurotus ostreatus)

Kultivimi i Këpurdhës perlë bëhet në 2 mënyra – mund te kultivohen ose në kashtë në thasë prej najloni, ose në formate druri.

Kultivimi në kashtë në thasë najloni

Së pari e përgatitni kashtën. Para mbjelljës është e nëvojshme të bëni sterilizimin e kashtës, në mënyrë që të shkatërrohen bakteriet, myku etj. Sterilizimi bëhet në 2 mënyra:

  1. Kashtën e vendosni në enë të madhe (kazan, legen i vjetër), e ujitni me ujë dhe në temperaturë prej rreth 100 gradë celzius e zieni 1 orë. Kashtën e leni të ftohet në temp. Prej 20 – 25 gradë celzius.
  2. Mundësia e dytë (dhe shumë më e thjeshtë) është kjo: kashtën e vendosni në enë të madhe dhe e ujitni me ujë të valuar. Kashta është e përgatitur për mbjellje pasi të ftohet në temperaturë 20 – 25 gradë celzius. Mbjelljen e vet supstratit (kashtës) e bëjmë në atë mënyrë që në thesin e madh e perziejmë radhazi kashtën dhe micelijumin. Një paketim micelijum mjafton për mbjelljën e 15–20 kg kashte të lagësht, çka i përgjigjet thesit të najlonit të madhësisë rreth 50×100 cm. Kur e mbushni thesin, e mbyllni. Me ndihmën e zhiletës apo thikës në thes i hapni 3 – 5 të prera të madhësisë 3 – 5 cm, rreth 10 te hapura në një thes. Në qoftë se e kultivoni këpurdhën në atë mes ku është lagështia e ulët e ajrit, i hapeni më pak hapësira me zhiletë apo thikë (më vonë, në rast të nevojës i hapni edhe më shumë). Pas mbjelljes, thasët i vendosni në një vend me gjysmëhije (kështu që mbi ta të mos ndriçon dielli drejtpërdrejt). Temperatura ideale për kultivimin e këpurdhës është 15–25 gradë celzius. Sa më e lartë të është temperatura, këpurdha më shumë rritet (në temperaturë të lartë edhe më shpejt harxhohen materiet ushqyese nga kashta.

Për atë shkak është mirë që temperaturën ta përshtatni varësisht se sa këpurdha kërkoni momentalisht. Nëse këpurdha ka prodhuar më shumë fruta se që jeni në gjendje të përdorni – bartni atë në vend të ftohtë. Nëse ju është e nëvojshme më shumë këpurdha perlë – lereni në vend të ngrohtë. Këpurdha perlë prodhon 3–4 muaj, pas kësaj materiet ushqyese në thes janë harxhuar, kështu që është e nëvojshme të pergatitni kulturën e re (çka mund të arrihet edhe me mbjelljen e kashtës se vjetër.

Kultivimi në dru

Në natyrë këpurdha rritet në dru me gjethe. Mu për këtë mund ta kultivoni dhe në formatet e drurit të gjatësisë 30 – 80 cm. Mund të aplikoni formatet e të gjithë drunjëve me gjethe / jo të pishave/. Druri nuk do duhej të ishte më i vjetër se gjysmë viti nga koha e prerjes. Ekzistojnë shumë mundësi të formateve të kultivimit te këpurdhës. Më rëndësi është që këpurda të vijë direkt në kontakt me drurin, në mënyrë që dejet e këpurdhës të depërtojnë dhe të rriten në dru.

Shitja e rasadit te këpurdhës perlë««« Teksti paraprak: Mbjellja e bimëve të lakueshme dhe rasadit Teksti vijues: NOVODOF FC kundër mizës së patates »»»

e diel 2.10.2011 21:20 | shtypeni | Këpurdhat

KPR paraqet

KPR - Klubi Kopshtarëve te Sllovakisë
Klubi Kopshtarëve te Sllovakisë është shoqatë vullnetare e kopshtarëve nga e tërë bota. Lexo më shumë...
Shpërndani eksperiencën e juaj që e keni për kultivimin e bimëve. Shkruani tekstin në këtë webfaqe!

Kategoritë: Svi Barishtorja Bimët egzotike Bimët ujore dhe moçalike Dëmtuesit Instruksionet për kultivimin e bimëve Këpurdhat Palmat