Botanix - gazetë mbi bimët dhe kopshtarinë

Botimi në shqip

Udhëzim për mbjelljen e farërave të bimëve mishngrënëse

fotografia

Pinguicula balcanica

Farërat e bimëve mishngrënëse fuqinë për mbirje e mbajnë shumë shkurt. Mbirja te shumë lloje pas një viti është shumë e dobët. Për këtë duhet që fara të mbillet derisa është e freskët, menjëherë pas blerjes.

Për mbjellje përgatitni 2 enë. Njërën të madhësisë 10×15×10 cm (gjatësia x gjërsia x lartësia), ndërsa tjetrën në të gjitha anët së paku 10 cm më të madhe. Ena e madhe nuk guxon të ketë vrima për rrjedhjen e ujit dhe duhet të ketë mundësi që të mbulohet me një tabllo qelqi ose kapak të tejdukshem – plastikë apo diç tjetër. Ena e vogël duhet qe në pjesën e poshtme te ka 3 – 5 vrima të perimetrit 1 cm për rrjedhje, gjegjësisht marrje të ujit. Enën e madhe e mbushni deri në gjysmë me ujë – në brendi do të fitoni një akvarijum të vogël. Në enën e vogël vendosni supstratin, ose mund të përdorni zallë /rërë/ të pastër. Në sipërfaqen e supstratit hidheni farën. Në fund krejt enën e vogël e hudhni në enën e madhe, kështu që uji të arrijë se paku gjer në gjysmë të enës së vogël. Pastaj nuk ju mbetet gjë tjetër pos te pritni – gjatë një muaji në sipërfaqën e supstratit do të paraqitën bimë të vogla, të cilat, më vonë, për rreth 3 – 6 muaj, varësisht nga madhësia, secilen veçmas do ta mbjellni në saksi të veqanta.

Përgatitja e supstratit të mbjellur para mbjelljes

Para mbjelljes është e domosdoshsme te kryhet sterilizimi i supstratit të mbjellur. Nëse e përdorni rërën, atëherë thjeshtë mund ta zieni 10 minuta në ujë të valë, e nëse perdorni tresetin, stërpkeni me ujë të valuar, dhe e lëreni të ftohet. Në këtë mënyrë do të fitoni supstratin e sterilizuar pa krune dhe thërmia, të cilat do të shkatërronin farën për mbjellje, dhe pa farat, do ishte e ndodhte e ngulfatja.

««« Teksti paraprak: Si të veprojmë me barin e kositur? Teksti vijues: Palma me gjemba Rhapidophyllum hystrix »»»

e shtunë 24.9.2011 16:47 | shtypeni | Barishtorja

KPR paraqet

KPR - Klubi Kopshtarëve te Sllovakisë
Klubi Kopshtarëve te Sllovakisë është shoqatë vullnetare e kopshtarëve nga e tërë bota. Lexo më shumë...
Shpërndani eksperiencën e juaj që e keni për kultivimin e bimëve. Shkruani tekstin në këtë webfaqe!

Kategoritë: Svi Barishtorja Bimët egzotike Bimët ujore dhe moçalike Dëmtuesit Instruksionet për kultivimin e bimëve Këpurdhat Palmat