Botanix - gazetë mbi bimët dhe kopshtarinë

Botimi në shqip

Si të veprojmë me barin e kositur?

Si të veprojmë me barin e kositur? Në qoftë se dëshironi livadh të bukur, bar të ulët, sigurisht se e kositni shpesh. Megjithatë, kositja e shpeshtë sjell sasi të mëdha të barit të kositur, e cila sasi (në se kurgjë nuk kultivoni) thjeshtë, do të ju pengoi. Shumica e kopshtarëve, të cilët i njoh personalisht, barin e kositur e hedhin në pleh. Unë me pabesim e tundi kokën, dhe habitëm pse në këtë mënyrë e hudhin plehun më të lirë.

Bari i kositur është i përshtatshëm të hudhet nëpër vende ku shërben si plehërim. Në pyetje është deponimi i materialit organik (barit të kositur, kompostit, lëvorja e thatë e lisave) në tokë për rreth bimëve zbukuruese dhe atyre me qëllime të destinuara. Ky lloj i hedhjes se barit përkufizon avullimin e tepërt të ujit, mbanë gjatë lagështinë e duhur të tokës dhe mbanë mikroklimën për mikroorganizmat e dobishme. Aq më tepër, bari i kositur që e vendosim për rreth bimëve, liron materie ushqyese, të cilat bimët shumë lehtë i marrin. Shpërndarja e domateve dhe specave, në mënyrë shumë efikase munde të përkufizoi pëlcitjën e frutave. Në qoftë se për shpërndarje përdorni barin e kositur, apo kompostin e papjekur, do të pengoni ramjën e frutave të ribizlës dhe rrushrave gjatë thatësirave, e cila këtë vit ishte e gjatë. Lëvorja e thatë e lisave nuk ka vlerë ushqyese, prandaj shfrytëzohet vetëm sa për t’u hedhur në vendet reprezentative – në parqe, para shtëpisë, në oborr…

««« Teksti paraprak: Si të kositët në rregull barishtorja? Teksti vijues: Udhëzim për mbjelljen e farërave të bimëve mishngrënëse »»»

e premte 23.9.2011 20:23 | shtypeni | Barishtorja

KPR paraqet

KPR - Klubi Kopshtarëve te Sllovakisë
Klubi Kopshtarëve te Sllovakisë është shoqatë vullnetare e kopshtarëve nga e tërë bota. Lexo më shumë...
Shpërndani eksperiencën e juaj që e keni për kultivimin e bimëve. Shkruani tekstin në këtë webfaqe!

Kategoritë: Svi Barishtorja Bimët egzotike Bimët ujore dhe moçalike Dëmtuesit Instruksionet për kultivimin e bimëve Këpurdhat Palmat