Botanix - gazetë mbi bimët dhe kopshtarinë

Botimi në shqip

Mangot e Indonezisë

Në ishullin Borneo në Indonezi egzistojnë 34 specie të mangos (Mangifera) të ndodhura natyrisht në ishull. Shumë prej këtyre specievejanë në rrezik serioz të zhdukjes për arsze të shpyllëzimit të pzjeve të shiut. Disa prej specieve të mangos, psh Mango Kalimantan (Mangifera casturi) është zhdukur nga pylli.

Disa lloje tjera të mangos me perspektivë janë psh Mangifera griffithi (e njohur me emrat local:asem raba dhe romian), Mangifera pajang (asem payang), Mangifera quadrifida (asem kipang) dhe Mangifera torquenda (asem putaran).

Mango aromatik (Mangifera odorata) është një mango e njohur më së shpeshti e rritur në Azinë juglindore. Kjo është një hibrid në mes të mangos më të njohur (Mangifera indica) dhe Mango e Kalit (Mangifera foetida). Është e njohur nën nofkat lokale: kuweni, kuwini (në gjuhen indoneziane); kweni, asam membacang, macang, lekup (Në gjuhen Malay); kuwini, ambacang, embacang, lakuik (në gjuhën Minangkabau); kuweni, kebembem (në gjuhën Betawi); kaweni, kawini, bembem (në gjuhen Sundaneze); kaweni, kuweni, kweni (në gjuhen Javaneze); kabeni, beni, bine, pao kabine (në gjuhen Madurez), kweni, weni (në gjuhen Balineze); mangga kuini (në Sulawesin Veriorë); and kuini, guin, koini, kowini, koine, guawe stinki, sitingki, hitingki (në ishujt Maluku).

««« Teksti paraprak: Çerimoja (Annona cherimola) Teksti vijues: Pongamia pinnata »»»

e enjte 11.8.2011 22:56 | shtypeni | Bimët egzotike

KPR paraqet

KPR - Klubi Kopshtarëve te Sllovakisë
Klubi Kopshtarëve te Sllovakisë është shoqatë vullnetare e kopshtarëve nga e tërë bota. Lexo më shumë...
Shpërndani eksperiencën e juaj që e keni për kultivimin e bimëve. Shkruani tekstin në këtë webfaqe!

Kategoritë: Svi Barishtorja Bimët egzotike Bimët ujore dhe moçalike Dëmtuesit Instruksionet për kultivimin e bimëve Këpurdhat Palmat