Botanix - gazetë mbi bimët dhe kopshtarinë

Botimi në shqip

Arkivi i teksteve të vjetra

Gjëndeni në arkivim e tëgjitha teksteve, të cilat ishin të botuara në KPR. Tekstet mund t'i shikoni sipas kategorive.

Kategoritë: Svi Barishtorja Bimët egzotike Bimët ujore dhe moçalike Dëmtuesit Instruksionet për kultivimin e bimëve Këpurdhat Palmat

Author:

2009

Tetori (5)

Kategorije: Barishtorja

Kultivimi dhe mirëmbajtja e barishtores

Udhëzim për mbjelljen e farërave të bimëve mishngrënëse

fotografia

Pinguicula balcanica

Farërat e bimëve mishngrënëse fuqinë për mbirje e mbajnë shumë shkurt. Mbirja te shumë lloje pas një viti është shumë e dobët. Për këtë duhet që fara të mbillet derisa është e freskët, menjëherë pas blerjes.

e shtunë 24.9.2011 16:47 | shtypeni | Barishtorja

Si të veprojmë me barin e kositur?

Si të veprojmë me barin e kositur? Në qoftë se dëshironi livadh të bukur, bar të ulët, sigurisht se e kositni shpesh. Megjithatë, kositja e shpeshtë sjell sasi të mëdha të barit të kositur, e cila sasi (në se kurgjë nuk kultivoni) thjeshtë, do të ju pengoi. Shumica e kopshtarëve, të cilët i njoh personalisht, barin e kositur e hedhin në pleh. Unë me pabesim e tundi kokën, dhe habitëm pse në këtë mënyrë e hudhin plehun më të lirë.

e premte 23.9.2011 20:23 | shtypeni | Barishtorja

Si të kositët në rregull barishtorja?

Për të fituar barin sa më të shpeshtë, livadhi duhet të kositet në rregull. Asnjë pishë e asnjë dru nuk do të dukej mirë, në qoftë se përreth tyre gjëndet bari i keq.

e premte 23.9.2011 18:30 | shtypeni | Barishtorja

Ngrtija e barishtorës se re

Periudha më e mirë për ngritjen e barishtores së re, ose mbimbjelljën e të vjetrës, është që nga muaji maj gjer në qërshor, por, duke marrë parasysh, se ky vit ishte jashtëzakonisht i dobët, sa u përket të reshurave, koha e përshtatshme për mbjellje do të ishte gati në muajin korrik.

e enjte 22.9.2011 20:17 | shtypeni | Barishtorja

Continue: 1-4 Gore u arhiv

KPR paraqet

KPR - Klubi Kopshtarëve te Sllovakisë
Klubi Kopshtarëve te Sllovakisë është shoqatë vullnetare e kopshtarëve nga e tërë bota. Lexo më shumë...
Shpërndani eksperiencën e juaj që e keni për kultivimin e bimëve. Shkruani tekstin në këtë webfaqe!

Kategoritë: Svi Barishtorja Bimët egzotike Bimët ujore dhe moçalike Dëmtuesit Instruksionet për kultivimin e bimëve Këpurdhat Palmat