Botanix - gazetë mbi bimët dhe kopshtarinë

Botimi në shqip

Arkivi i teksteve të vjetra

Gjëndeni në arkivim e tëgjitha teksteve, të cilat ishin të botuara në KPR. Tekstet mund t'i shikoni sipas kategorive.

Kategoritë: Svi Barishtorja Bimët egzotike Bimët ujore dhe moçalike Dëmtuesit Instruksionet për kultivimin e bimëve Këpurdhat Palmat

Author:

2009

Tetori (5)

Kategorije: Këpurdhat

Tekstet mbi kultivimin e bimëve

Si të rrisim këpurdhat perlë (Pleurotus ostreatus)

Këpurdha perlë (Pleurotus ostreatus) në kohën e fundit është edhe më e njohur sesa këpurdhat tjera. Aq më tëpër, në krahasim me këpurdhat tjera, kjo ka një përparësi të madhe – nuk mund ta përzieni me pupakën e gjelbërt helmuese.

e diel 2.10.2011 21:20 | shtypeni | Këpurdhat

Continue: 1-1 Gore u arhiv

KPR paraqet

KPR - Klubi Kopshtarëve te Sllovakisë
Klubi Kopshtarëve te Sllovakisë është shoqatë vullnetare e kopshtarëve nga e tërë bota. Lexo më shumë...
Shpërndani eksperiencën e juaj që e keni për kultivimin e bimëve. Shkruani tekstin në këtë webfaqe!

Kategoritë: Svi Barishtorja Bimët egzotike Bimët ujore dhe moçalike Dëmtuesit Instruksionet për kultivimin e bimëve Këpurdhat Palmat