Botanix – Buku la zomera

Botanix ya Chicheŵa

Mitengo ya palmu Rhapidophyllum hystrix yoyanjana ndi mphepo yozizira kwambiri (Ma Needle Palm)

chithunzi

Rhapidophyllum hystrix

Rhapidophyllum hystrix ndi umodzi mwa mitundu ya palmu yoyanjana ndi mphepo yozizira kwambiri. Pali mtundu umodzi okha mu gulu la Rhapidophyllum. Chilengedwe cha palmu ameneyu ndi malo ozizira a kum’mwera chakum’mawa kwa USA. Komabe, zikomo chifukwa cha kuyanjana ndi mphepo yozizira kwambiri yomwe ili yotsika ngati –20 °C ndi mbewu yodziwika kwambiri pa dziko lonse lapansi, makamaka ku Europe.

Ndi mtundu wa palmu wamphamvu, umene umatalika mamitala 1–3 ndi nthambi zambirimbiri zokongola pa thunthu la mtengo. Rhapidophyllum hystrix ndi palmu wa ung’ono wanthambi zambiri zokhala ngati chikupizira mphepo (fani), omwe umatulutsa zomwera bwinobwino, nthambi zambiri zonsezi kumapanga bwalo lalikulu lozungulira. Pakatha nthawi, nthambi zowungana pamodzi zimapanga thandala lovuta kudutsapo. Needle palmu siyimapanga thunthu lenileni koma m’malo mwake imapingana m’mwamba pang’onopang’ono mpaka kukula ndi utali okwana mamitala 1,2 ndi masentimitala 17,8 mu dayamita (diameter). Thunthu la mtengo limakhala la poyambilira pa masamba akalekale, ziulusi zake, ndi tithunthu towonda. Amakonda kukhala osongoka; akhonza kuyadzamira kapena kumera molambalala pansi polimbirana kuwala ndi malo. Thunthu lili lonse likamakhwima, nthambi zambiri zosongoka zimaphukira kuchokera pakati polukimizana masamba. Njere ziyenera kubzyalidwa mu dothi lonyowa ndikusungidwa pa mpweya wa pafupifupi 20°C. Pa zaka zitatu zoyambilira, mapalmu ang’onoang’ono amayenera kusungidwa kopanda mphepo yozizira kwambiri. Needle palmu amafuna kukhala pachinyezi padzuwa kapena pamthunzi, koma mwanjira ili yonse amafuna dzuwa lambiri akamatambasuka. Amawoneka bwino, komabe, akakhala pa mthunzi mbali ina. Akamamera pa dzuwa lambiri tsonga lake limanyala ndipo masamba ake amasintha mtundu wake wobiliwira. Zomera zokhala kuposa zaka zitatu zikhonza kusungidwa panja m’munda muchaka chonse ngati mukukhala kudera lomwe mpweya wake siutsika mpaka mainasi 10°C. Ku malo kozizira, mumayenera kupereka chisamaliro chenicheni cha kuzizira pamene mpweya utsika mpaka mainasi 10°C. Monga mphepo yozizira kwambiri, palmu yemwe amalora amafunika dothi labwino ndipo likhazikidwe kummwera. Mdani wa mkulu wa palmu ameneyu nthawi ya dzinja simphepo yozizira kwambiri koma dothi lomwe ndilonyowa kwambiri. Kuphatikiza kwa mpweya wochepa ndi madzi wochuluka kungawononge mizu. Palmu ameneyu akhonza kukula ndi mpweya wozizira kwambiri wofika –15 mpaka –20°C. Mpweya wotsika kwambiri omwe unalembedwa, omwe unapulumuka, unali –28°C.

Malonda a mitengo ya palmu yoyanjana ndi mphepo yozizira kwambiri 

««« Nkhani ya m’mbuyo: Pinus kesiya - Khasi Pine, Paini wa Khasi Nkhani yotsatira: Tiyi waku China – Limani tiyi wanuwanu! »»»

Lachiwiri 19. May 2009 18:23 | purintani | Mapalmu

Mbiri ya KPR

Chizindikiro cha KPR - Bungwe la anthu osamalira zomera ku Slovakia
KPR - Bungwe la anthu osamalira zomera la KPR ndi bungwe lapadziko lonse lapansi. Werengani zambiri...
Gawani zomwe mukudziwa za kubyala mbewu komanso kusamalira zomera. Lembani nkhani zokhudza kubzyala ndi kusamalira mbewu komanso zomera, ndi zina zambiri, ndipo zisindikitseni muchinenero chanuchanu mu timabuku tathu ta Botanix! Lumikizanani nafe kuti mumve zambiri.

Category: Zonse Bowa Malangizo a kalimidwe ka mbewu Mapalmu Tizilombo towononga mbewu Udzu Zomera za chilendo Zomera za m’madzi