Botanix – Buku la zomera

Botanix ya Chicheŵa

Archive of all articles

There you can find all articles which are available in this language section of Botanix.

Category: Zonse Bowa Malangizo a kalimidwe ka mbewu Mapalmu Tizilombo towononga mbewu Udzu Zomera za chilendo Zomera za m’madzi

Author:

2009

May (4)

Gawo: Udzu

Udzu ungalimidwe ndi kusamaliridwa bwanji

Kodi mungatani ndi udzu / kapinga wotchetchedwa?

Ngati mumakonda kapinga wokongola, wamfupi ndi woyala bwino, muzitchetcha bwalo lanu mowilikiza. Panopa, udzu otchetchedwa pafupipafupi umabweretsa udzu wambiri umene umangokupatsa mavuto. Ndimangogwedeza mutu kusakhulupilira kuti anthu mosalabadira kuchotsa manyowa itchipitsitsa, otsika mtengo kwambiri.

Lachitatu 16. November 2011 19:25 | purintani | Udzu

Kodi mungatchetche bwanji bwalo lanu moyenera?

Kuli koyenera kutchetcha bwalo lanu moyenela kuti likhale ndi kapinga oyalana ndi odzadza bwino. Palibe mtengo wa conifer umene ungaoneke bwino utazunguliridwa ndi bwalo louma!

Musanatchetche bwalo, kumbukirani – udzu udulidwe mpaka kufika 1/3. Izi zikutanthauza kuti udzu kutali 6cm, ukuyenera kutchetchedwa kufika 4 cm. msinkhu wabwino wa udzu ndi 2–3 cm. ngati mukutchetcha pansi kwambiri, kapinga akhonza kuuma. Mukatha kutchetcha kapinga, muthilireni kwambiri (osachepera malita a madzi 10–15 pa sikweya mitala imodzi).

Lachiwiri 15. November 2011 19:23 | purintani | Udzu

Kudzala kapinga watsopano

Nthawi yabwino yodzala kapinga kapena udzu owonjezera pa kapinga yemwe alipo kale ku Ulaya ndi kuchokera mwezi wa Meyi mpaka Juni. Julaye akhonza kukhala nthawi yabwino kudzala ngati kuli mvula.

Lolemba 14. November 2011 19:21 | purintani | Udzu

Mbiri ya KPR

Chizindikiro cha KPR - Bungwe la anthu osamalira zomera ku Slovakia
KPR - Bungwe la anthu osamalira zomera la KPR ndi bungwe lapadziko lonse lapansi. Werengani zambiri...
Gawani zomwe mukudziwa za kubyala mbewu komanso kusamalira zomera. Lembani nkhani zokhudza kubzyala ndi kusamalira mbewu komanso zomera, ndi zina zambiri, ndipo zisindikitseni muchinenero chanuchanu mu timabuku tathu ta Botanix! Lumikizanani nafe kuti mumve zambiri.

Category: Zonse Bowa Malangizo a kalimidwe ka mbewu Mapalmu Tizilombo towononga mbewu Udzu Zomera za chilendo Zomera za m’madzi