Indonesias mangofrukter

foto

Velduftende Mango (Mangifera odorata)

På øyen Borneo i Indonesia finnes det 34 forskjellige mangoarter (Mangifera) som vokser vilt i naturen. Mange av disse artene er utryddelsestruede på grunn av rydding av regnskogen. Enkelte av artene, f.eks. Kalimantan Mango (Mangifera casturi) finnes ikke lengre viltvoksende.

Noen kjente mangoarter fra Borneo er f.eks. Mangifera griffithi (kjent under de lokale navnene: asem raba og romian), Mangifera pajang (asem payang), Mangifera quadrifida (asem kipang) og Mangifera torquenda (asem putaran).

Velduftende Mango (Mangifera odorata) er en populær mangoart som ofte dyrkes i sørøst Asia. Det er en hybrid (krydsning) mellom den mest utbredte mangoarten Mangifera indica og Horse Mango (Mangifera foetida). Den er kjent under lokale navn som: kuweni, kuwini (på indonesisk); kweni, asam membacang, macang, lekup (på malayisk); kuwini, ambacang, embacang, lakuik (Minangkabau-sprog); kuweni, kebembem (på Betawi-språk); kaweni, kawini, bembem (på sundanesisk); kaweni, kuweni, kweni (på javanesisk); kabeni, beni, bine, pao kabine (på Madurese-språk), kweni, weni (på balinesisk); mangga kuini (på Nordsulawesi); og kuini, guin, koini, kowini, koine, guawe stinki, sitingki, hitingki (på malukuøyene).

Printed from neznama adresa