Blågrå tobakk (Nicotiana glauca) – en altanplante med perspektiv!

foto

Blågrå tobakk (Nicotiana glauca)

Menneskets trang til det nye, usedvanlige og ualminnelige er grenseløs. Også hagefolk drømmer om å dyrke noe nytt i sine hager – noe som ingen andre har. Planteskolene forsøker derfor å tilby kundene noe nytt hvert år – for å tilfredsstille deres sult etter det usedvanlige. Den kommersielle lansering av nye variasjoner vil snart gjøre blågrå tobakk velkjent blant hagefolk.

foto

Blågrå tobakk (Nicotiana glauca)

Gjennom de siste 100 år er de fleste nyskapninger innenfor hageverdenen kommet fra nattskyggefamilien (Solanaceae). Blant de mest kjente kan nevnes Petunia, hengepetunia (Surfina) og „minipetunia“ („millionklokke“, Calibrachoa). Nøkkelen til deres suksess er hurtig vekst, tidlig blomstring og det faktum at de er lette å dyrke uten at de krever spesielle miljøforhold. Frøplanter blomstrer i løpet av 3 måneder, og planter fra stiklinger ennå hurtigere. De foretrekker sol og varme, men kan også vokse I mer skyggefulle og kjøligere steder.

Men planter fra nattskyggefamilien var ikke alltid så populære. F.eks. ble tomater og poteter i Europa kun dyrket til dekorative formål. Da det ryktedes at deler av disse plantene også kunne spises, var man til å begynne med meget skeptisk, hvilket henger sammen med at planter fra nattskyggefamilien som regel er meget giftige. Det gjelder også blågrå tobakk. Nå har poteter og tomater mange steder trengt seg frem på bekostning av tradisjonell, lokal mat!

foto

I denne artikkelen vil vi fortelle litt om blågrå tobakk (Nicotiana glauca) – en usedvanlig altanplante ettersom poteten og tomaten kommer fra Sydamerika. Det er en hurtigvoksende busk eller tre. Under optimale forhold starter blomstringen kun to måneder etter at frøet er sådd, og grenene på voksne planter kan vokse 50–70 cm på en måned. Den stammer opprinnelig fra Argentina og Bolivia, men er nå naturalisert i store deler av verden, inklusive Sydeuropa.

Som det latinske navn antyder (glauca = grå), har bladene en sølvgrå farge. Den må ikke berøres da den da vil miste sin sølvgrå glans og bli alminnelig lysegrønn. Bladene er ovale med tilspisset bladspiss. De rørformede blomstene sitter 20–40 stk. sammen på enden av grenene. Blomstene er 3–3,5 cm lange og ca. 0,5 cm i diameter. I begynnelsen av blomstringsperioden er de lysegule med lysegrønn kroneåpning. Når de er ved å avblomstre blir de mørkegule. Fordelen ved denne planten er at blomstene er dekorative også etter blomstringen. I motsetning til f.eks. Petunia bevarer blomstene sin form og blir sittende i lang tid.

Blågrå tobakk er lett å dyrke. Den kan holdes innendørs hele året, eller utendørs om sommeren. Den formeres ved frø som spirer hurtig og pålitelig. Planten vil begynne å blomstre i løpet av 2 måneder. Hvis du vil ha altanplanter av blågrå tobakk (Nicotiana glauca) til å blomstre i mai, må de sås innendørs i mars.

Planten tåler ikke frost, og må holdes frostfri. Som med Pelargonium kan den holdes kjøligere og lyst om vinteren. Mot vinterens avslutning kan den beskjæres og vannes mye, så vil planten blomstre i løpet av en måned. Med tiden gror den til et tre som kan holdes som stueplante. Den kan ikke formeres ved stiklinger, da disse vanskelig danner røtter. Det er heller ikke nødvendig med stiklinger da frøformering er så lett.

Hva angår gjødsling er blågrå tobakk ikke krevende. For størst mulig blomsterfylde kan planten gjødsles med standard kompost med litt ekstra fosfor.

Printed from neznama adresa