Botanix – et magasin om planter og hagestell

Botanix norsk utgave

NOVODOR FC til bekjempelse av coloradobillen

Coloradobillen (Leptinotarsa decemlineata) er et høyt fryktet skadedyr på poteter i store deler av verden, men den finnes heldigvis ytterst sjeldent i Norge. De eksemplarene som finnes stammer stort sett alle fra kysten ut mot Østersjøen og har fløyet eller blåst over havet fra Polen eller de Baltiske stater. Der den forekommer krever den bekjempelse med kjemikalier da noen økologisk bekjempelsesmetode ikke er kjent.

Hvor kommer coloradobillen fra?

Coloradobillen kom til Europa fra Nordamerika. Her lever billen i begrensede områder i Rocky Mountains av bladene fra ville poteter. Da mennesket startet å dyrke poteter (Solanum tuberosum, som stammer fra Andesfjellene) i større stil, flyttet coloradobillen over på de dyrkede plantene, og på den måten er den blitt spredt til store deler av verden.

NOVODOR FC – Det tredje årtusenets trojanske hest?

Novodor FC inneholder 2% protein fra bakterien Bacillus thuringiensis ssp. tenebroinis. Denne bakterierasen ødelegger kun larver fra familien Galerucinae, som angriper ask, el og pil og coloradobillen.

Middelet gjør at de nevnte larvene blir syke. Etter å ha spist bladene som er blitt sprøytet med middelet slutter larvene å spise, og etter 2–5 dager dør de. Middelet utgjør ingen risiko for andre larvearter, og skader hverken bladene eller jorden. Middelet virker best på unge larver og ikke på voksne insekter (som også spiser potetblader), og sprøyting må derfor gjøres så snart det konstateres et angrep.

For at middelet skal være effektivt må larvene spise en god del av det og det er derfor viktig at bladene sprøytes rikelig over det hele og på begge sider. Det er best å sprøyte når det er vindstille og ved temperaturer over 15°C. Hvis det regner mindre enn 12 timer etter behandlingen, må den gjentas.

Middelet selges i små pakninger, i små glassflasker som koster ca. 3 € pr. stk.

En annen rase av bakterien Bacillus thuringiensis (middelet Biobit FC) dreper larver av kålmøllen (Pieris brassicae) og eplevikleren (Cydia pomonella) og mygg.

Middelet er ufarlig for mennesker!

««« Forrige artikkel: Hvordan man dyrker firbladet kløver - (Marsilea quadrifolia) Neste artikkel: Hvordan man bekjemper bønnebiller »»»

Søndag 29.4.2012 21:57 | utskrift | Sykdommer

Om KPR

KPR - Hageforeningen Slovakia
KPR Hageforeningen er en internasjonal hageforening. Les mer...
Del dine hageerfaringer med andre. Skriv en artikkel om hagearbeid, planter, å dyrke planter osv., og publiser den på ditt eget språk i Botanix! Kontakt oss for flere opplysninger.

Kategori: Alle Eksotiske planter Instruksjoner om dyrking av planter Palmer Prydgress Sykdommer Vannplanter og akvatiske planter