Botanix – et magasin om planter og hagestell

Botanix norsk utgave

Hvordan man dyrker firbladet kløver - (Marsilea quadrifolia)

foto

Kløverbregner (Marsilea quadrifolia) er en vannbregne med blader som likner firkløverblader. Kløverbregne og alminnelig kløver står systematisk meget langt fra hverandre, fordi kløverbregne er en sporeplante, mens alminnelig kløver er en blomsterplante og oppstod mye senere i evolusjonens historie. Mens alminnelig kløver er velkjent i Norge er kløverbregne nesten ukjent til tross for at den er meget dekorativ.

Kløverbregne har lange jordstengler (rhizomer) som minner noe om skosnørebånd. Ut fra disse rhizomene vokser bladene som flyter på vannet. Bladene er firdelte på en måte som minner om firkløvere. Hvis man tar rhizomene opp fra vannet på høsten kan man se små, bønneaktige utvekster. Dette er sporefrukter (sporokarper) som huser sporer, hvilket viser at det er snakk om en sporeplante og ikke en frøplante. Kløverbregne vokser i næringsrikt ferskvann og finnes på alle kontinenter, unntatt Sydamerika.

I Nordamerika betraktes planten som invasiv. I Slovakia (denne websides hjemland) vokser planten vilt på 7 lokaliteter langs Latorica-elven. Tidligere fantes den langs elvene Bodrog, Laborec og Uh. Kløverbregne kan holdes i stueakvarier på samme måte som beslektede tropiske arter.

Kløverbregne (Marsilea quadrifolia) er ikke en krevende plante å dyrke og klarer seg i nesten en hvilken som helst vannansamling, bare det også er litt jord på bunnen. Man kan bruke en beholder helt ned til 20×20×20 cm, men det er bedre med et kar på 60–80 liter eller mer. Den er ganske tolerant overfor frost, men kan ikke klare seg utendørs i Norge. Den behøver ikke nødvendigvis frittflytende vann, men kan også vokse på fuktig jord. I sin helhet vokser slekten Marsilea i områder som tidvis oversvømmes og tørrlegges, typisk langs elver med skiftende vannstand.

foto

Kløverbregne kan om sommeren holdes i en hagedam, rhizomene skal kun plasseres på jorden på bunnen av dammen. Vannkvaliteten spiller ikke noen stor rolle, planten er meget tolerant med hensyn til dette, og krever for øvrig ingen tilpassing. Den tilpasser seg lett skiftende vannstand, og kan holdes på inntil 1 m vanndybde, da bladene tilpasser sin lengde slik at bladplaten flyter på vannet. Om vinteren må den holdes i en innendørs vannbeholder.

Planten kan formeres ved å dele rhizomene i deler på ned til 10 cm lengde. Den kan også formeres med sporefruktene, men de må først knekkes slik at det kan trenge vann inn i det indre av planten. Det er han- og hunnsporer som vokser ut til forkim (planten har som andre bregner generasjonsskifte), hvor befruktningen foregår.

««« Forrige artikkel: Blågrå tobakk (Nicotiana glauca) – en altanplante med perspektiv! Neste artikkel: NOVODOR FC til bekjempelse av coloradobillen »»»

Søndag 29.4.2012 16:35 | utskrift | Vannplanter og akvatiske planter, Instruksjoner om dyrking av planter

Om KPR

KPR - Hageforeningen Slovakia
KPR Hageforeningen er en internasjonal hageforening. Les mer...
Del dine hageerfaringer med andre. Skriv en artikkel om hagearbeid, planter, å dyrke planter osv., og publiser den på ditt eget språk i Botanix! Kontakt oss for flere opplysninger.

Kategori: Alle Eksotiske planter Instruksjoner om dyrking av planter Palmer Prydgress Sykdommer Vannplanter og akvatiske planter