Мангог үрээр ургуулах

Та сайн соёолуулахын тулд шинээр хураасан үр суулгах хэрэгтэй. Үрээ 20–25°C хэмд 2–6 цагийн турш усанд дэвтээнэ үү.

picture

"Калимантан мангоны цэвэрлэсэн үр, Кацури (Mangifera casturi), Борнео,

Индонез":[http://www.kpr.sk/…toarchiv.php?…]

Үрээ дэвтээсний дараа багадаа 20–25 °C хэмтэй саванд, (сийрэг, элсэрхэг хөрс) хөрсөнд суулгана. Үр 1–3 долоо хоногийн дотор нахиална. Залуу үрийг нарны гэрэл бага туссан газар хадгалах нь зүйтэй.

picture

Калимантан мангоны нахиалсан үр, Кацури (Mangifera casturi), Борнео, Индонез

Хэрвээ та халуун оронд амьдардаг бол Мангог цэцэрлэгтээ тарьж болно. Харин хүйтэн сэрүүн газар амьдардаг бол Мангог дотор эсвэл хүлэмжинд байлгах нь зүйтэй.

Printed from neznama adresa