Ботаникс - весник за растенија и градинарство

македонско издание

Упатство за одгледување на растенија од семиња

Едногодишни растенија

Трајни ратенија

Зеленчук

Власец

Мирудија, коморача, ким, анасон

Пиперка, домат и модар патлижан – засадување на семиња

Махунари – боранија, грашок, соја, кикиритки

Дрвенести растенија

Едногодишни растенија

За производство на расад на едногодишни растенија користете полесни супстрати (смеша од земја и тресет 1:0–3). Кај видовите кои се чувствителни на мраз произведувајте ги расадите во просторија во која што не постои опасност од мраз (дом, стакленик, пластеник) и садете ги дури после 15 мај.

Саксијата наполнете ја со земја 2 см под работ. Отворете го пакувањето со семе и семето рамномерно истурете го по целата саксија. Малото семе (со големина на маковото семе) воопшто не го посипувајте со земја. Поголемото семе прекријте го со тенок слој земја (0,5 – 1 см).

После засадувањето саксијата покријте ја со стаклена табла (покривањето со стакло е важно пред се кај ситното семе кое што не сте го покриле со земја). Стаклената табла вадете ја секој ден на некои 5–10 минути. Кога ке се појават првите млади растенија, покријте ги со многу мал слој земја (1–2 мм) и повеќе не го ставајте стаклото. На младите растенија им е потребно многу светло.

Доколку семето сте го посадиле премногу густо младите пресадете ги (секоја посебно) во посебни саксии кога ќе им се појават првите два листа.

Ситното семе (мак) не мора да го покривате со земја туку површината на земјата после сеење лесно обработете ја со гребло. Сончоледот и пченката садете ги по 2–3 семиња во дупка на длабочина од 5–10 см. Кај многу видови на едногодишни растенија може сами да одлучите дали прво ќе произведувате расад или дирекно ќе ги садите во земја. Растениајта од расадот ќе цветаат 1–2 месеци порано.

Место на садење:

A – стакленик, 'ртилиште, прозор во домот, температура 20–25 °C

B – директно во надворешното земјиште

Броевите означуваат месеци во годината, – (цртичка) значи дека младите растенија не треба да се пресадуваат (семето се сади дирекно на трајно место).

< td>C íni a p

««« Претходен текст: Велвичија (Welwitschia mirabilis) – одгледајте жив фосил Следен текст: Тутун Nicotiana glauca - перспективно балконско растение »»»

вторник 7.7.2009 09:23 | испечати | Инстрикции за одгледување

КПР претставува

КПР - Клуб на одгледувачи на растенија Словачка
Клуб на одгледувачи на растенија кој е доброволно здружување на градинари од целиот свет. Читај повеќе...
Поделете ги своите искуства кои ги имате со одгледување растенија. Напишете текст на овој веб.

Латинско име Словенско име Место на садење Период на садење Садење
Ageratum mexicanum Agerát mexický A 1.-3. 5.
Agrostemma githago Kúkoľ poľný B 9.-10. / 4.
Amaranthus Láskavec B 4.
Antirrhinum majus Papuľka väčšia B 4.
Bidens ferulifolia Dvojzub metlinatý A 2.-3. 5.
Callistephus chinensis Astrovka čínska A / B 3. / 4. 4.-5.
Capsicum sp. Paprika A 3. 5.
Carthamus tinctorius Požlť farbiarska B 4.
Centaurea imperialis Nevädza cisárska B 4.
Crupina vulgaris Krupina obyčajná B 3.-4.
Convonvulus triocolor Pupenec trojfarebný B 4.
Cucurbis sp. Tekvica A / B 4. 5. / netreba
Cuphea lanceolata Kufea širokolistá A 3.-4. 5.
Dipsacus laciniatus Štetka laločnatá B 9.-11. / 2.-3.
Dorotheanthus bellidiformis Poludňovka sedmokrásková A 3.-4. 5.
Eragrostis abyssinica Milota habešská A 3.-4. 5.
Eschscholtzia californica Slncovka kalifornská A / B 3. / 4.
Felicia heterophylla   A / B 3. / 4. 5.
Gazania rigens Gazánia ohnivá A 3.-4. 5.
Chrysanthemum coronarium Chrysamtémovka vencovitá B 4.
Ipomea purpurea Povojník purpurový B 4.
Lavatera trimestris Slezovec trojmesačný B 4.
Linum Ľan B 4.
Lopezia racemosa Lopézia strapcovitá A 3. 5.
Mirabilis jalapa Nocovka jalapská A / B 3. / 4. 5.
Nicandra physalodes Nikandra machovkovitá A 4. 5.
Nicotiana rustica Tabak dedinský A 3.-4. 5.
Nicotiana tabacum Tabak fajčiarsky A (2.-)3.-4. 5.
Nigella damascena Černuška damascénska B 4.
Nigella orientalis Černuška východná B 4.
Papaver rhoeas Mak vlčí A 9.-11. / 3.-4.
Papaver somniferum Mak siaty B 4.
Phalaris canariensis Lesklica kanárska B 4.
Portulaca grandiflora Portulaka veľkokvetá A 3.-4. 5.
Riccinus communis Ricín obyčajný A / B 3.-4. / 4. 5.
Salvia splendens Šalvia ohnivá A 2.-4. 5.
Solanum pseudocapsicum Ľulok paprikový A 3. 5.
Tagestes Aksamietnica A / B 4. 5.
Tithonia rotundifolia Titónia okrúhlolistá A / B 3.-4. / 4. 5.
Ursinia anethoides Urzínia kôprolistá A / B 4. 5.
Zea mays Kukurica siata B 4. 5.
Zinnia elegans