Ботаникс - весник за растенија и градинарство

македонско издание

Archive of all articles

There you can find all articles which are available in this language section of Botanix.

Category: Сите Водни и мочуришни растенија Егзотични растенија Инстрикции за одгледување Палми Печурки Тревник Штетници

Author:

Категории: Водни и мочуришни растенија

Водни и мочуришни растенија

Одгледувајте четирилитен воден папрат за среќа - читирилистна разноротка (Marsilea quadrifolia)

фото Четирилетната разноротка (Marsilea quadrifolia) е воден папрат со листови кои изгледаат како (детелина)чети

понеделник 13.7.2009 07:36 | испечати | Водни и мочуришни растенија

Индијски лотос (Nelumbo nucifera)

фото

Цвет од лотос

Индијскиот лотос (Nelumbo nucifera) е прекрасно водно растение кое има дебел кружен сивозелен лист и розевикави цветови. Будистите ја користат во своите ритуали, целата билка се јаде (пред се се конзумираат семенките и коренот), се користи за припремање на различни јадења во цела југоиточна Азија. Тоа е мочуришна билка. Одгледувањето на лотос кај нас воопшто не е комплицирано, единствено треба да се знае како да се направи тоа.

петок 3.7.2009 08:46 | испечати | Водни и мочуришни растенија

КПР претставува

КПР - Клуб на одгледувачи на растенија Словачка
Клуб на одгледувачи на растенија кој е доброволно здружување на градинари од целиот свет. Читај повеќе...
Поделете ги своите искуства кои ги имате со одгледување растенија. Напишете текст на овој веб.