Botanix – o’simdikter ja’ne baqbans’ylyq ty’raly jy’rnal

Qazaq boljamy

I’ndonezi’i’adag’y mangolardyn’ tu’rleri

I’ndonezi’i’anyn’ Borneo aralynda tabi’g’atta erkin o’setin mangolardyn’ (Mangifera) 34 tu’ri bar. Ormandardyn’ azai’yp bara jatqan son’, sorttardyn’ ko’bi ku’rdeli qay’pty jag’dai’da. Mangolardyn’ kei’bir tu’rleri, mysaly, Kali’mantan mangosy (Mangifera casturi) tabi’g’atta joi’lyp ketti.

Kei’bir mango ag’as’tarynyn’ tu’rleri perspekti’valyq dep sanalady, mysaly: Mangifera griffithi (asem raba ja’ne romian degen atay’larymen belgili), Mangifera pajang (asem payang), Mangifera quadrifida (asem kipang) ja’ne Mangifera torquenda (asem putaran).

Hos’ i’isti mango (Mangifera odorata) – On’tu’stik-S’yg’ys Azi’i’ada ji’i o’setin mangolardyn’ belgili sorty. Bul en’ taralg’an mangolardyn’ (Mangifera indica) ja’ne sasyq mango (Mangifera foetida) tu’rlerdin’ arasyndag’y by’dany (gi’bri’dy). Bul kuweni, kuwini (i’ndonezi’i’a tilinde); kweni, asam membacang, macang, lekup (malai’ tilinde); kuwini, ambacang, embacang, lakuik (mi’nangkabay’ tilinde); kuweni, kebembem (betavi’ tilinde); kaweni, kawini, bembem (sy’ndan tilinde); kaweni, kuweni, kweni (i’avan tilinde); kabeni, beni, bine, pao kabine (mady’ri’si’i’a tilinde), kweni, weni (na bali’ni’zi’i’a tilinde); mangga kuini (Soltu’stik Sy’lavesi’ tilinde); ja’ne kuini, guin, koini, kowini, koine, guawe stinki, sitingki, hitingki (Maly’ky’ araldardyn’ tilinde) degen jergilikti atay’larymen belgili.

««« Aldyn’g’y ma’tin: Biz y’stri’salyq ves’enkasyn o’siremiz (Pleurotus ostreatus) Kelesi ma’tin: S’abylg’an s’o’ppen ne istei’miz? »»»

Senbi 9.1.2010 17:43 | Qag’azg’a basy’ | Ekzoti’kalyq o’simdikter

KPR kly’b turaly

KPR - O’simdik o’ndiretin kly’by Slovaki’i’a
KPR – o’simdik o’siry’s’iler kly’by - halyqaralyq a’y’esker baqbans’ylar ui’ymy. Ko’birek oqy’...
O’simdikterdi o’siry’ ta’jiri’benizben bo’lisiniz. Sol turaly maqala jazyp, ony o’z tug’an tilinizde Botanix jy’rnalyna jari’i’alanyzdar. Tolyg’yraq aqparat aly’s’yn bizben bai’lanysyn’yzdar.

Sanattar: Ba’ri Ekzoti’kalyq o’simdikter Gazon O’simdik o’siry’ turaly ny’sqay’lar Palmalar Qylqan japyraqtylar San’yray’qulaqtar Sy’da ja’ne batpaqta o’setin o’simdikter Zi’i’ankester