Botanix – bag'banshılıq ha'm o'simlikler haqqındag'ı jurnal

qaraqalpaq versiyası

Hind atshı Pongamia pinnata

picture

Pongamia pinnata

Hind atshı Pongamia pinnata (Indian Beech Tree, Honge Tree, Pongam Tree, Panigrahi) sobıqlılar (Fabaceae) shan'arag'ındag'ı japıraq taslawshı terek esaplanadı, kelip shıg'ıwı Hindistannan bolıp, Qubla-Shıg'ıs Aziyada ko'p o'siriledi.

Ol 15–25 sm g'a shekem o'sedi ha'm u'lken shaqa-shabadanı ko'rsetedi. Gu'llewi mayda aq, qızg'ılt yaki qızıl hu'sh-iyis gu'ller menen gu'lleydi.

Bul tu'r ku'shli tamır dizimi iyeligi sebepli joqarı temperaturalarg'a ha'm ku'shli quyash jaqtılıg'ına, sonın'day qurıqlıqqa shıdamlı. Ta'biyatta ol qumlı ha'm taslıq jerlerde, ha'ktaslarda o'sedi. Sonın' menen birge onı shor topıraqlarda da o'stiriwge boladı. Ko'binshe usı terekti qurıq jerlerde samaldı tosıwda yaki qalalar-ara saya – salqınlatıw ma'setinde egiledi. Qabıq shpagat ha'm kanatlar yaki qarı rezinalardı islep shıg'arıw ushın, za'ha'rlengen balıqlardan jaralang'anlardı dawalaw ushın qollanıladı. Ol hawa azotın islep turıw qa'biliyetine iye bolg'anı ushın, o'nimdarlıg'ı pa's bolg'an jerlerde topıraqtı azıqlandırıw ushın egiledi. O'simlik za'ha'rli bolg'anına qaramastan ol ta'biyatta qollanıladı. O'simliktin' sherbeti ha'm mayı antiseptik ta'sirine iye. Tuqımlardan alıng'an may da'sturiy ta'rizde shıraqlar, sabın islep shıg'arıwda ha'm su'rtiletug'ın na'rseler ushın isletiledi, ha'zirni waqıtta onın' a'hmiyeti artqan, ha'tteki biobenzinge qosımsha sıpatında isletiledi.

««« Aldın'g'ı maqala: A'jayıp velvichiya (Welwitschia mirabilis) – tiri qazılmanı o'stirin' Keyingi maqala: Kivano - Cucumis metuliferus »»»

Piyshembi 1.10.2009 05:28 | baspa | Ekzotikalıq o'simlikler

KPR klubı haqqında

KPR – O'simlik o'siriwshileri klubı Slovakiya
KPR – O'simlik o'siriwshiler klubı halıq-aralıq bag'banlar sho'lkemi bolıp esaplanadı. Tolıq oqıw...
O'simliklerdi o'siriw ha'm egiw ta'jriybelerin'iz benen bo'lisin'. Bul haqqında o'zin'izdin' ana tilin'izde maqala jazın' ha'm onı Botanix jurnalında jarıqqa shıg'arın'! Bunnan da ko'birek mag'lıwmat ushın biz benen baylanısın'.