Botanix – bag'banshi'li'q ha'm o'simlikler haqqi'ndag'i' jurnal

qaraqalpaq versiyasi'

Hind atshi' Pongamia pinnata

picture

Pongamia pinnata

Hind atshi' Pongamia pinnata (Indian Beech Tree, Honge Tree, Pongam Tree, Panigrahi) sobi'qli'lar (Fabaceae) shan'arag'i'ndag'i' japi'raq taslawshi' terek esaplanadi', kelip shi'g'i'wi' Hindistannan boli'p, Qubla-Shi'g'i's Aziyada ko'p o'siriledi.

Ol 15–25 sm g'a shekem o'sedi ha'm u'lken shaqa-shabadani' ko'rsetedi. Gu'llewi mayda aq, qi'zg'i'lt yaki qi'zi'l hu'sh-iyis gu'ller menen gu'lleydi.

Bul tu'r ku'shli tami'r dizimi iyeligi sebepli joqari' temperaturalarg'a ha'm ku'shli quyash jaqti'li'g'i'na, soni'n'day quri'qli'qqa shi'damli'. Ta'biyatta ol qumli' ha'm tasli'q jerlerde, ha'ktaslarda o'sedi. Soni'n' menen birge oni' shor topi'raqlarda da o'stiriwge boladi'. Ko'binshe usi' terekti quri'q jerlerde samaldi' tosi'wda yaki qalalar-ara saya – salqi'nlati'w ma'setinde egiledi. Qabi'q shpagat ha'm kanatlar yaki qari' rezinalardi' islep shi'g'ari'w ushi'n, za'ha'rlengen bali'qlardan jaralang'anlardi' dawalaw ushi'n qollani'ladi'. Ol hawa azoti'n islep turi'w qa'biliyetine iye bolg'ani' ushi'n, o'nimdarli'g'i' pa's bolg'an jerlerde topi'raqti' azi'qlandi'ri'w ushi'n egiledi. O'simlik za'ha'rli bolg'ani'na qaramastan ol ta'biyatta qollani'ladi'. O'simliktin' sherbeti ha'm mayi' antiseptik ta'sirine iye. Tuqi'mlardan ali'ng'an may da'sturiy ta'rizde shi'raqlar, sabi'n islep shi'g'ari'wda ha'm su'rtiletug'i'n na'rseler ushi'n isletiledi, ha'zirni waqi'tta oni'n' a'hmiyeti artqan, ha'tteki biobenzinge qosi'msha si'pati'nda isletiledi.

««« Aldi'n'g'i' maqala: A'jayi'p velvichiya (Welwitschia mirabilis) – tiri qazi'lmani' o'stirin' Keyingi maqala: Kivano - Cucumis metuliferus »»»

Piyshembi 1.10.2009 05:28 | baspa | Ekzotikali'q o'simlikler

KPR klubi' haqqi'nda

KPR – O'simlik o'siriwshileri klubi' Slovakiya
KPR – O'simlik o'siriwshiler klubi' hali'q-arali'q bag'banlar sho'lkemi boli'p esaplanadi'. Toli'q oqi'w...
O'simliklerdi o'siriw ha'm egiw ta'jriybelerin'iz benen bo'lisin'. Bul haqqi'nda o'zin'izdin' ana tilin'izde maqala jazi'n' ha'm oni' Botaniks jurnali'nda jari'qqa shi'g'ari'n'! Bunnan da ko'birek mag'li'wmat ushi'n biz benen baylani'si'n'.