Botanix – bag'banshi'li'q ha'm o'simlikler haqqi'ndag'i' jurnal

qaraqalpaq versiyasi'

Gazondi' qanday qi'li'p tuwri' ori'w mu'mkin?

Gazonni'n' qali'n' o'siwi ushi'n oni' tuwri' ori'w kerek. Ha'r qanday jas aq qarag'ay yamasa sosna jaqsi' ko'rinisin jog'altadi', eger nabi't boli'p ati'rg'an gazonda jaylasqan bolsa.

Oni' ori'w qag'i'ydasi' bar boli'p, gazonni'n' baslang'i'sh uzi'nli'g'i'nan 1/3 ge qi'sqaradi'. Buni'n' mazmuni', eger biz gazondi' 6 sm orsaq, oni' 4 sm a'tirapi'nda qaldi'ri'w kerek degeni. Gazonni'n' optimal uzi'nli'g'i' 2–3 sm. Eger oni' ju'da' pa's orsaq, gazonni'n' soli'p qali'w qa'wipi artadi'. Eger siz ju'da' pa's ori'lg'an gazong'a iye boli'wdi' qa'lesen'iz, oni' jaqsi' suwg'ari'wdi' umi'tpan'! (shama 1 m² qa 10–15 litr suw).

Bizde 2 tu'rdegi klassik ha'm „mu'lshelestiriwshi“ paydalani'ladi'.

Mu'lshelestiriwshi oraq penen ori'lg'an otlardi' ji'ynamaydi', al mayda kesip gazon boylap shashadi'. Sonday etip, gazon avtomat ra'wishte ha'r bir ori'mnan keyin o'gitlenedi. Eger gazon ji'qi'ni'nda ha'wiz bar bolsa, bul ori'w qurali' tuwri' kelmeydi. Sebebi, ha'wizdi ipla'slandi'radi'. Bunday gazonlar ushi'n ori'lg'an otlardi' ji'ynaw ushi'n klassik sebetli oraq qolayli' boladi'.

Ha'zirgi ku'nde oraqlardi'y o'tiwshi tu'rleri de bar. Eger siz ori'lg'an otlardi' ji'ynaw ushi'n sebetti ornatsaq, klassik oraqqa iye bolasi'z, eger sebetti ornatpasan'i'z, mu'lshelestiriwshi oraqqa iye bolasi'z.

Gazondi' 15º qa egilgen halda ori'w ushi'n bul oraqlar mas keledi. Eger sizin' gazoni'n'i'z tikshi'g'arli'q jerde jaylasqan bolsa, qol orag'i'nan paydalanqani'n'i'z maqul. Qol oraq soni'n' menen birge ori'w payi'ti'nda putalar, tereklerge jaqi'n jerlerde, gazon a'tirapi'nda ko'p ji'lli'q o'simlikler egilgen bolsa, qolayli'di'r.

««« Aldi'n'g'i' maqala: Nanli' terek Artocarpus odoratissimus Keyingi maqala: Qurt-qumi'rsqa jewshi o'simliktin' tuqi'mlari'n egiw ko'rsetpesi »»»

Ekshembi 4.10.2009 10:01 | baspa | Gazon

KPR klubi' haqqi'nda

KPR – O'simlik o'siriwshileri klubi' Slovakiya
KPR – O'simlik o'siriwshiler klubi' hali'q-arali'q bag'banlar sho'lkemi boli'p esaplanadi'. Toli'q oqi'w...
O'simliklerdi o'siriw ha'm egiw ta'jriybelerin'iz benen bo'lisin'. Bul haqqi'nda o'zin'izdin' ana tilin'izde maqala jazi'n' ha'm oni' Botaniks jurnali'nda jari'qqa shi'g'ari'n'! Bunnan da ko'birek mag'li'wmat ushi'n biz benen baylani'si'n'.