Botanix – bag'banshılıq ha'm o'simlikler haqqındag'ı jurnal

qaraqalpaq versiyası

Gazondı qanday qılıp tuwrı orıw mu'mkin?

Gazonnın' qalın' o'siwi ushın onı tuwrı orıw kerek. Ha'r qanday jas aq qarag'ay yamasa sosna jaqsı ko'rinisin jog'altadı, eger nabıt bolıp atırg'an gazonda jaylasqan bolsa.

Onı orıw qag'ıydası bar bolıp, gazonnın' baslang'ısh uzınlıg'ınan 1/3 ge qısqaradı. Bunın' mazmunı, eger biz gazondı 6 sm orsaq, onı 4 sm a'tirapında qaldırıw kerek degeni. Gazonnın' optimal uzınlıg'ı 2–3 sm. Eger onı ju'da' pa's orsaq, gazonnın' solıp qalıw qa'wipi artadı. Eger siz ju'da' pa's orılg'an gazong'a iye bolıwdı qa'lesen'iz, onı jaqsı suwg'arıwdı umıtpan'! (shama 1 m² qa 10–15 litr suw).

Bizde 2 tu'rdegi klassik ha'm „mu'lshelestiriwshi“ paydalanıladı.

Mu'lshelestiriwshi oraq penen orılg'an otlardı jıynamaydı, al mayda kesip gazon boylap shashadı. Sonday etip, gazon avtomat ra'wishte ha'r bir orımnan keyin o'gitlenedi. Eger gazon jıqınında ha'wiz bar bolsa, bul orıw quralı tuwrı kelmeydi. Sebebi, ha'wizdi ipla'slandıradı. Bunday gazonlar ushın orılg'an otlardı jıynaw ushın klassik sebetli oraq qolaylı boladı.

Ha'zirgi ku'nde oraqlardıy o'tiwshi tu'rleri de bar. Eger siz orılg'an otlardı jıynaw ushın sebetti ornatsaq, klassik oraqqa iye bolasız, eger sebetti ornatpasan'ız, mu'lshelestiriwshi oraqqa iye bolasız.

Gazondı 15º qa egilgen halda orıw ushın bul oraqlar mas keledi. Eger sizin' gazonın'ız tikshıg'arlıq jerde jaylasqan bolsa, qol orag'ınan paydalanqanın'ız maqul. Qol oraq sonın' menen birge orıw payıtında putalar, tereklerge jaqın jerlerde, gazon a'tirapında ko'p jıllıq o'simlikler egilgen bolsa, qolaylıdır.

««« Aldın'g'ı maqala: Nanlı terek Artocarpus odoratissimus Keyingi maqala: Qurt-qumırsqa jewshi o'simliktin' tuqımların egiw ko'rsetpesi »»»

Ekshembi 4.10.2009 10:01 | baspa | Gazon

KPR klubı haqqında

KPR – O'simlik o'siriwshileri klubı Slovakiya
KPR – O'simlik o'siriwshiler klubı halıq-aralıq bag'banlar sho'lkemi bolıp esaplanadı. Tolıq oqıw...
O'simliklerdi o'siriw ha'm egiw ta'jriybelerin'iz benen bo'lisin'. Bul haqqında o'zin'izdin' ana tilin'izde maqala jazın' ha'm onı Botanix jurnalında jarıqqa shıg'arın'! Bunnan da ko'birek mag'lıwmat ushın biz benen baylanısın'.