Botanix – Isa ka journal nahanungod sa katamnan

Hiligaynon (Ilonggo)

Ang Khasi nga Pino (Pinus kesiya)

Ang Khasi nga Pino (Pinus kesiya) isa ka madali magtubo nga sari gikan sa Asya, nga kalabanan indi makit-an sa mga pagpatubo sa guha sang ginapuyu-an. Ang mga puno nga 30–35 ka metros ang kataason kag ang mga lawas nga nagalab-ot sang hasta sa 1 m sa diametro. Ang kada sanga may tatlo ka tunok – kada isa sa ila mga 15 hasta 20 cm ang kalabugon. Ang prutas sang ini nga mga puno (cones) makit-an sa 5 hasta 9 ka cm kalabugon kag ang mga liso nga mga 1.5 asta 2.5 cm ang kalabugon.

Ang ginagikanan sang Khasi nga Pino (Pinus kesiya) sa Himalaya nga rehiyon: gikan sa Aminhang-Sidlangan sang Indya (sa subong kay sa pagpangahoy, sa bukid Khasi kag bukid Naga sa estado sang Meghalay kag Manipur), Tsina (probinsya sang Yunnan), Burma (Myanmar), Aminhang Tailand, Laos, Byetnam (Lai Chau, Lang Son, Cao Bang, Quang Ninh) kag sa Pilipinas (Luzon). Ang mga Pino gikan sa Pilipinas makilal-an nga separado nga sari nga may ngalan nga Benguet Pine (Pinus insularis). Sa Tsina may isa man ka pareho nga sari nga ginatawag nga Yunnan nga Pino (Pinus yunnanensis)

Ang ini nga sari makit-an sa mga dulhugon nga ginasululundan sang mga nanarisari nga puno sa las-awon nga pula kag asidiko-dilaw nga duta (nga may pH sang 4.5) kag may kataason nga 800–2000 ka metros galing kasami sa tunga sang 1200–1400 m. Ang lugar may subtropikal nga klima nga nagalainlain sa basa kag mala nga tini-on sa tuig nga may mabug-at nga ulan kag humidity sang masobra sa 70%.

Ang ini nga tanum medyo makasarang sa lamig, galing sensetibo sa ulihi nga paglamig sa tyempo sang pagtubo. Sa tyempo sang pagpatubo, nagakilanlan ini galing sang libre-lamig nga lugar.

Iban nga ngalan sang tanum: Pinus khasya, Pinus khasyanus

Inggles nga pangalan: The Khasi Pine

««« Nauna nga artikulo: Sarang tugnaw nga palma Rhapidophyllum hystrix (The Needle Palm) Sunod nga artikulo: Kalimantan nga Mangga, Kasturi (Mangifera casturi) »»»

Byernes 5.3.2010 22:40 | imprentahon | Mga Konipero

Nahanungod sa KPR

KPR - Hugpong Hardinero sang Slobakya
KPR - Ang Hugpong Hardinero isa ka internasyunal nga organisasyon sang mga hardinero. Magbasa sang madamu pa...
Ipahibalo sa iba ang mga naagyan nahanungod sa pagpadaku sang katamnan. Magsulat sang artikulo nahanungod sa pagpananum, katamnan, pagpadaku sang mga tanum kgbp. Kag ipublish sa inyo kaugalingon nga linggwahe nga edisyon sang amun journal nga Botanix!