Botanix – Isa ka journal nahanungod sa katamnan

Hiligaynon (Ilonggo)

Sarang tugnaw nga palma Rhapidophyllum hystrix (The Needle Palm)

litrato

Rhapidophyllum hystrix

Rhapidophyllum hystrix isa sa pinakamabaskug nga nagasarang sa tugnaw nga sari sang palma. May nagaisahanon gid lang nga sari sa genus sang Rhapidophyllum. Ang natural nga ginapuyu-an sang sini nga palma yara sa Bagatnang Sidlangan nga bahin sang Estados Unidos sang Amerika. Galing, salamat sa iya nga pagsyarang sa tugnaw nga naganaba sa – 20 °C kung sa diin ini perte ka sikat nga tanum sa mga hardin sa bilug nga kalibutan, amo man ang Uropa.

Ini isa ka matig-a nga sari sang palma nga nagadaku sang 1–3 ka metros lang, may madamu nga mga makagalanyak nga mga tunok sa lawas sini. Ang Rhapidophyllum Hystrix isa ka gamay nga kahoy nga palma nga daw paypay, nga nagpadamu sang suckers, ang ini nga mga kadamu nga mga sanga nagahimo sang pwerte kalapad nga bilug nga klampa sang wala mahibaluan nga kalapadon. Sa paglabay sang panahon, ang hugot nga mga sanga sini magaporma sang indi masudlan nga thicket. Ang dagum nga palma wala nagaporma sang lawas galing mahinay nga nagahimo sang nagalabug nga korona nga posible magtubo sang mga 1.2m kahaba-on kag 17.8cm nga diametro. Ang sanga ginapartehan sang luma nga dahon nga base, fiber, kag mahagba nga mga tunok. Kalabanan sila nga baliskad galing sa mga tigulang nga clamps; posible sila maghilay ukon magtubo sang prostate nga gadasun sa salog samtang nagapaunauna sila sa sanag sang adlaw kag espasyo. Samtang nagagulang ang kada tangkay, mas madamu pa nga mga tunok ang gatubo halin sa tunga sang ginatakdan sang dahon. Dapat itanum ang liso sa basa nga lupa kag pagtaguon sa temperature nga 20 °C. Sa una nga 3 ka tuig sini, ginarekomenda nga taguon ang bata-on nga palma palayo sa tugnaw. Ang duludagum nga palma dapat sa mabasa nga posisyon sa adlaw ukon sa halon, galing sa kabilugan ginakinahanglan sini sang adlaw samtang nagataas ang latitude. Mas manami sila lantawon, Galing kung nabutang sa medyo mahalon. Kung patubuon sa puno nga adlaw nagahugot ang korona sini kag nagadula ang maduludulum nga berde nga kolor sang dahon. Ang mga tanum nga mas tigulang sa 3 ka tuig pwede ibutang sa guha sa hardin sa bilug nga tuig kung ikaw nagaistar sa lugar kung sa diin ang temperature nagalagbong sa idalum pa sang 10 °C. Sa mga matugnaw nga lugar, kinahanglan mo magsuplay sang intsakto nga proteksyon syarang sa lamig kung maglagbong ang temperatura sang negatibo 10 °C. Samtang yara ang lamig, ang bato lamig nga palma nagakinanglan nga ginpuga maayo nga lupa kag dapat iposisyon sa bagatnan. Ang pinakadaku nga kontra sang sang ini nga palma sa tiglatugnaw indi ang kalamigon kundi ang lupa nga pwerte ka basa. Ang kombinasyon sang manaba nga temperatura kag sobra nga tubig magaguba sang ugat. Ang ini nga palma makaluwas sa katugnawon nga hasta sa –15 asta sa –20 °C.. Ang pinakanaba nga nalista nga temperatura nga nakaluwas ini amo ang –28 °C.

Bato tugnaw nga mga palma ginabaligya

««« Nauna nga artikulo: Pagpadaku sang Mangga gikan sa kalisuhan Sunod nga artikulo: Ang Khasi nga Pino (Pinus kesiya) »»»

Huwebes 4.3.2010 22:39 | imprentahon | Mga Palma

Nahanungod sa KPR

KPR - Hugpong Hardinero sang Slobakya
KPR - Ang Hugpong Hardinero isa ka internasyunal nga organisasyon sang mga hardinero. Magbasa sang madamu pa...
Ipahibalo sa iba ang mga naagyan nahanungod sa pagpadaku sang katamnan. Magsulat sang artikulo nahanungod sa pagpananum, katamnan, pagpadaku sang mga tanum kgbp. Kag ipublish sa inyo kaugalingon nga linggwahe nga edisyon sang amun journal nga Botanix!