Botanix – Isa ka journal nahanungod sa katamnan

Hiligaynon (Ilonggo)

Pagpadaku sang Mangga gikan sa kalisuhan

Kinahanglan mo itanum ang preska nga ginaani nga kalisuhan agud makuha ang pinakamanami nga resulta sa pagpatubo. Ibabad ang kalisuhan sa tubi nga may kabugnawon nga 20–25 °C sa sulod sang 2–6 ka oras.

Pagkatapos babadan, itanum ang kalisuhan sa duta (mamag-an, mabalas nga lupa) kag mentenaron ang temperatura sang plorera sa temperatura sang bisan 20–25 °C. Ang kalisuhan magatubo sa sulod sang 1–3 ka semana. Ang madyutay hunol dapat taguon sa tama-tama nga posisyon sang adlaw.

litrato

" Pagpatubo sang kalisuhan sang Kalimantan nga nga Mangga , Kasturi (Mangifera casturi), Borneo, Indonesya":[http://www.kpr.sk/…toarchiv.php?…]

Kon ikaw nagapuyo sa tropikal nga lugar, pwede mo matanum ang Mangga nga tanum sa imo hardin. Kon ikaw nagapuyo sa mga lugar nga matugnaw kag nagakatabo ang katugnaw, kinahanglan nga taguon ang tanum nga Mangga sa sulod ukon sa mga greenhouse.

««« Nauna nga artikulo: Kamanggahan sang Indonesya Sunod nga artikulo: Sarang tugnaw nga palma Rhapidophyllum hystrix (The Needle Palm) »»»

Martes 2.3.2010 22:05 | imprentahon | Eksotiko nga katamnan, Pag-isaisa tudlo sa nagadaku nga tanum

Nahanungod sa KPR

KPR - Hugpong Hardinero sang Slobakya
KPR - Ang Hugpong Hardinero isa ka internasyunal nga organisasyon sang mga hardinero. Magbasa sang madamu pa...
Ipahibalo sa iba ang mga naagyan nahanungod sa pagpadaku sang katamnan. Magsulat sang artikulo nahanungod sa pagpananum, katamnan, pagpadaku sang mga tanum kgbp. Kag ipublish sa inyo kaugalingon nga linggwahe nga edisyon sang amun journal nga Botanix!