Botanix – Isa ka journal nahanungod sa katamnan

Hiligaynon (Ilonggo)

Kamanggahan sang Indonesya

Sa isla sang Borneo sa Indonesya may 34 ka sari sang Mangga (Mangifera) natural gakabuhi sa isla. Madamu sa mga sari sini nga delikado nga magakawala tungod sa pagpang-utod sang kakahuyan. Kalabanan sa mga sari sang Mangga, e.g. Kalimantan Mango (Mangifera casturi) nga wala na mismo sa katalunan.

Ang iban nga mga ginapanan-aw nga mga kahoy sang Mangga gikan sa Borneo amo ang Mangifera griffithi (tanyag sa mga lokal nga pangalan nga: asem raba, kag romian), Mangifera pajang (asem payang), Mangifera quadrifida (asem kipang) kag Mangifera torquenda (asem putaran).

Fragrant Mango (Mangifera odorata) isa ka sikat nga sari sang Mangga nga kasami ginapadaku sa Bagatnang-Sidlangang Asya. Sakot ini sa tunga sang pinakasikat nga ginpadaku nga Mangga Mango (Mangifera indica) kag angHorse Mango (Mangifera foetida). Kilala ini sa mga lokal nga pangalan nga: kuweni, kuwini (sa Indonesyan nga Linggwahe); kweni, asam membacang, macang, lekup (sa Malay nga Linggwahe); kuwini, ambacang, embacang, lakuik (sa Minangkabau nga Linggwahe); kuweni, kebembem (sa Betawi nga Linggwahe); kaweni, kawini, bembem (sa Sundanese nga Linggwahe); kaweni, kuweni, kweni (sa Javanese nga Linggwahe); kabeni, beni, bine, pao kabine (sa Madurese nga Linggwahe), kweni, weni (sa Balinese nga Linggwahe); mangga kuini (sa Aminhang Sulawesi); kag kuini, guin, koini, kowini, koine, guawe stinki, sitingki, hitingki (sa kapuluan sang Maluku).

««« Nauna nga artikulo: Breadfruit Artocarpus odoratissimus, Marang Sunod nga artikulo: Pagpadaku sang Mangga gikan sa kalisuhan »»»

Martes 2.3.2010 22:04 | imprentahon | Eksotiko nga katamnan

Nahanungod sa KPR

KPR - Hugpong Hardinero sang Slobakya
KPR - Ang Hugpong Hardinero isa ka internasyunal nga organisasyon sang mga hardinero. Magbasa sang madamu pa...
Ipahibalo sa iba ang mga naagyan nahanungod sa pagpadaku sang katamnan. Magsulat sang artikulo nahanungod sa pagpananum, katamnan, pagpadaku sang mga tanum kgbp. Kag ipublish sa inyo kaugalingon nga linggwahe nga edisyon sang amun journal nga Botanix!