Botanix – Isa ka journal nahanungod sa katamnan

Hiligaynon (Ilonggo)

Archive sang tanan nga mga artikulo

Diri mo makit-an ang yara nga mga artikulo sa Botanix nga ginsulat sa Hiligaynon (Ilonggo) nga linggwahe.

Category: Tanan Eksotiko nga katamnan Mga Konipero Mga Palma Pag-isaisa tudlo sa nagadaku nga tanum Sa mga tubi nga katamnan

Author:

Kategorya: Eksotiko nga katamnan

Eksotiko nga katamnan

Kalimantan nga Mangga, Kasturi (Mangifera casturi)

Kalimantan nga Mangga (Mangifera casturi) ukon mas bantog lokal nga Kasturi, isa ka tropikal nga prutas nga may 10–30 ang kataason kon sa diin makit-an lang sa dyutay nga lugar sa palibot sang Banjarmasin sa Bagatnang Borneo (Indonesya). Subong indi na ni makit-an sa katalunan tungod sa iligal nga pagpangutod sang kahoy nga ni. Apang, ginapatubo man sya gihapon sa ini nga lugar tungod sa manamit sini nga prutas.

Miyerkules 12.5.2010 12:29 | imprentahon | Eksotiko nga katamnan

Pagpadaku sang Mangga gikan sa kalisuhan

Kinahanglan mo itanum ang preska nga ginaani nga kalisuhan agud makuha ang pinakamanami nga resulta sa pagpatubo. Ibabad ang kalisuhan sa tubi nga may kabugnawon nga 20–25 °C sa sulod sang 2–6 ka oras.

Martes 2.3.2010 22:05 | imprentahon | Eksotiko nga katamnan, Pag-isaisa tudlo sa nagadaku nga tanum

Kamanggahan sang Indonesya

Sa isla sang Borneo sa Indonesya may 34 ka sari sang Mangga (Mangifera) natural gakabuhi sa isla. Madamu sa mga sari sini nga delikado nga magakawala tungod sa pagpang-utod sang kakahuyan. Kalabanan sa mga sari sang Mangga, e.g. Kalimantan Mango (Mangifera casturi) nga wala na mismo sa katalunan.

Ang iban nga mga ginapanan-aw nga mga kahoy sang Mangga gikan sa Borneo amo ang Mangifera griffithi (tanyag sa mga lokal nga pangalan nga: asem raba, kag romian), Mangifera pajang (asem payang), Mangifera quadrifida (asem kipang) kag Mangifera torquenda (asem putaran).

Martes 2.3.2010 22:04 | imprentahon | Eksotiko nga katamnan

Breadfruit Artocarpus odoratissimus, Marang

Genus Breadfruit (Artocarpus) nga ginapartidahan sang mga 60 ka mga sari sang evergreen tropikal nga mga puno gikan sa pamilya nga Moraceae (pamilya sang mulberry ukon pamilya sang fig). Nagakabuhi sanda sa Bagatnang Sidlangan nga bahin sang Asya kag sa mga isla sa Kadagatang Pasipiko. Ang Marang malapit sa Ficus (mga fig nga puno). Ang mas ginapatubo nga marang amo ang Artocarpus altilis (Kolo, Rimas). Ang mga iban nga mga sari pareho sang Artocarpus communis, Artocarpus integer (Cempedak), Artocarpus heterophyllus (Langka, Mangka) kag Artocarpus odoratissimus (Marang) nahanungod man sang pamilya sang marang.

Lunes 1.3.2010 22:02 | imprentahon | Eksotiko nga katamnan

Ang Indyan Beech nga Puno Pongamia pinnata

litrato

Pongamia pinnata

Ang Indyan Beech nga Puno Pongamia pinnata (iba nga ngalan: Honge nga Puno, Pongam nga Puno, Panigrahi) isa ka desiduoso nga Puno, mga 15–25 metros ang kataasun, upod sang pamilya sang Fabaceae. May daku ini nga babaw nga may madyutay nga mga puti nga bulak, malapsi-pula ukon byoleta. Naggikan ini sa Indya, pero malapad nga ginapadaku sa Bagatnang-Sidlangang Asya.

Sabado 27.2.2010 21:53 | imprentahon | Eksotiko nga katamnan

Nahanungod sa KPR

KPR - Hugpong Hardinero sang Slobakya
KPR - Ang Hugpong Hardinero isa ka internasyunal nga organisasyon sang mga hardinero. Magbasa sang madamu pa...
Ipahibalo sa iba ang mga naagyan nahanungod sa pagpadaku sang katamnan. Magsulat sang artikulo nahanungod sa pagpananum, katamnan, pagpadaku sang mga tanum kgbp. Kag ipublish sa inyo kaugalingon nga linggwahe nga edisyon sang amun journal nga Botanix!