Amaembe a Indonesia

ebicha

Fragrant Mango (Mangifera odorata)

Ase egesinga gia Borneo ime ya Indonesia chimbego 34 (Mangifera) nkotoka chire ase chinsana chire egesinka eke. Chimbego echi nachirochio echirigereretie ogosira ekiagera emete yanachirwe mono. Emeembe gete buna Kalimantan Mango (Mangifera casturi) yasirire korwa ense.

Emeembe ende korwa Borneo nigo are Mangifera griffithi amanyire ase amarieta aya: asem raba, and romian), Mangifera pajang (asem payang), Mangifera quadrifida (asem kipang) and Mangifera torquenda (asem putaran).

Riembe ri’obotioku obuya (Fragrant Mango, Mangifera odorata) nogo rianchire mono naende rigosimekwa mocha ya maate ya Asia. Igo eburukaine ne riembe riancire mono (Mangifera indica) ne riembe ri’ebarasi (Mangifera foetida). Nigo rimanyire n’amarieta aya: kuweni, kuwini (ase omonwa o Indonesian); kweni, asam membacang, macang, lekup (ase omonwa o Malay); kuwini, ambacang, embacang, lakuik (ase omonwa o Minangkabau); kuweni, kebembem (ase omonwa o Betawi); kaweni, kawini, bembem (ase omonwa o Sundan); kaweni, kuweni, kweni (ase omonwa o Java); kabeni, beni, bine, pao kabine (ase omonwa o Madur), kweni, weni (ase omonwa o Balin); mangga kuini (ase Sulawesi ya rogoro); and kuini, guin, koini, kowini, koine, guawe stinki, sitingki, hitingki (ase ebisinga bia Maluku).

Printed from neznama adresa