Mangos o Indonesia

llun

Persawr Mango (Mangifera odorata)

Ar y Ynys Borneo yn Indonesia mae 34 rhywogaeth Mango (Mangifera) sy'n digwydd yn naturiol ar yr ynys. Mae llawer o'r rhywogaethau hyn yn ddifrifol mewn perygl o ddiflannu o ganlyniad i ddatgoedwigo y fforestydd glaw. Mae rhai o'r rhywogaethau Mango, e.g. Kalimantan Mango (Mangifera casturi) eisoes yn diflannu yn y gwyllt.

Mae rhai coed safbwynt arall Mango o Borneo er enghraifft, y Mangifera griffithi (a elwir o dan yr enwau canlynol lleol: asem raba, ac romian), Mangifera pajang (asem payang), Mangifera quadrifida (asem kipang) and Mangifera torquenda (asem putaran).

Persawr Mango (Mangifera odorata) yn rhywogaeth Mango poblogaidd tyfu yn aml yn Ne-ddwyrain Asia. Mae'n hybrid rhwng y Mango mwyaf poblogaidd tyfu (Mangifera indica) ac y Horse Mango (Mangifera foetida). A elwir o dan yr enwau canlynol lleol: kuweni, kuwini (yn y iaith Indonesian); kweni, asam membacang, macang, lekup (yn y iaith Malay); kuwini, ambacang, embacang, lakuik (yn y iaith Minangkabau); kuweni, kebembem (yn y iaith Betawi); kaweni, kawini, bembem (yn y iaith Sundanese); kaweni, kuweni, kweni (yn y iaith Javanese); kabeni, beni, bine, pao kabine (yn y iaith Madurese), kweni, weni (yn y iaith Balinese); mangga kuini (ar Gogledd Sulawesi); and kuini, guin, koini, kowini, koine, guawe stinki, sitingki, hitingki (ar y Ynysoedd Maluku).

Printed from neznama adresa