Botanix – Dyurnal bahin sa mga tanom

Botanix Cebuano

Arkibo sa tanang mga artikulo

Diri mapangita nimo ang tanang artikulo na nasa sulod sa Botanix na nakasulat sa Cebuano.

Category: Tanan Mga instruksiyon sa pagpatubo sa mga tanom Mga koniper Mga langyaw na mga tanom Mga palmera Mga tanom na mabuhi sa tubig

Author:

Arkibo sa bulan: Marso 2010 (8 textů)

Magpatubo ug Mangga gikan sa mga liso

Ang inyong ipugas bag-o nga na-ani nga liso para maayo ang tubo. Ihumol sa ang mga liso sa tubig nga may temperature nga 20°-25°C sa 2–6 oras.

Huwebes 11.3.2010 18:41 | tisk | Mga langyaw na mga tanom, Mga instruksiyon sa pagpatubo sa mga tanom

Manggang Kasturi na gikan sa Kalimantan (Mangifera casturi)

Ang mangga sa Kalimantan (Mangifera casturi) nailhan sa local nga ngalan Kasturi, usa ka tropiko nga tanom nga 10–30 metros ang taas ug lumad sa gamay nga lugar libot sa Banjarmasin salot sa Borneo sa Indonesya. Dili na ka makakita niini sa lasang tungod sa illegal nga pagkuha ug torso. Pero giatiman gihapon kini siya niini nga lugar tungod sa iyang lami nga prutas.

Miyerkules 10.3.2010 18:41 | tisk | Mga langyaw na mga tanom

Palmera nga mohangtud sa yelo Rhapidophyllum hystrix (Needle Palm)

litrato

Rhapidophyllum hystrix

Ang Rhapidophyllum hystrix usa sa mga klase nga palmera nga mohangtud sa yelo. Dunay usa lang ka klase sa grupo sa Rhapidophyllum. Ang natural nga pamuy-anan niani nga palmera ang salot nga este nga bahin sa Estados Unidos. Apan tungod kay mohangtud man siya sa yelo hangtud sa –20°C kinaham siya nga tanom sa tibuok kalibutan ilabina sa Europa.

Sabado 6.3.2010 18:18 | tisk | Mga palmera

Mga mangga gikan sa Indonesya

Sa isla sa Borneo sa Indonesia dunay 34 ka klase nga mangga (Mangifera) nga nagtubo sa isla. Daghan niini nga klase delikado nga mawala tungod sa pagpuo sa lasang. Ubang klase sa mangga, ehimplo, mangga sa Kalimantan (Mangifera casturi), wala na magtubo sa lasang.

Uban sa nailhan nga mga tanom nga manga nga gikan sa Borneo mao ang Mangifera griffithi (nailhan sa local nga ngalan: asem raba ug romian), Mangifera pajang (asem payang), Mangifera quadrifida (asem kipang) ug Mangifera torquenda (asem putaran).

Biyernes 5.3.2010 18:17 | tisk | Mga langyaw na mga tanom

Indyan Lotus (Nelumbo nucifera)

litrato

Bulak sa Indyan nga Pagusi

Ang Indyan nga Pagusi maanindot nga tanom sa tubig nga berde ang dahon nga molutaw sa ibabaw sa tubig. Ang iyang malarosas nga bulak makit-an ibabaw sa baga nga pungango pila ka sentimetro ibabaw sa tubig.

Ang bulak sa Indyan nga pagusi gitratar nga sagrado ug gigamit sa mga budista sa mga seremonias sa ilang relihiyon. Makaon sa tawo ang tibuok tanom. Apan ang iyang liso ug ugat lamang ang tradisyonal nga gigamit sa pagluto sa salot nga este sa Asia. Ang Indyan nga pagusi usa ka tanom nga “paludal” nga mapatubo pareho sa pagpatubo sa humot nga “water lilly”.

Huwebes 4.3.2010 18:16 | tisk | Mga tanom na mabuhi sa tubig, Mga instruksiyon sa pagpatubo sa mga tanom

Breadfruit Artocarpus odoratissimus, Marang

Ang henus nga Breadfruit (Artocarpus) mokabat ug mga 60 ka klase nga mga berde nga tropikal nga mga kahoy gikan sa pamilya nga Moraceae (pamilia sa mulberry ug igos). Naa kini makit-an sa salot nga este sa Asya ug mga isla sa pasifiko. Ang marang dili lain sa Ficus (kahoy nga igos). Ang Artocarpus altilis (Kolo, Rimas) ang kanunay nga gitanom nga marang. Daghan pang klase sama sa Artocarpus communis, Artocarpus integer (Cempedak), Artocarpus heterophyllus (Jackfruit, Nangka, Langka) ug Artocarpus odoratissimus (Marang) ang lakip sa pamilya sa marang.

Miyerkules 3.3.2010 18:05 | tisk | Mga langyaw na mga tanom

Palmera Parajubaea torallyi (Palma Chico, lubi sa bukid sa Bolivya)

Parajubaea torallyi maanindot nga lig-onon nga palmera nga gikan sa Salot nga Amerika. Pero, panagsa ra kini nga gitanom sa mga hardinero gawas sa iyang gigikanan, Bolivya, tungod kay dagko ang iyang liso (mao nga mahal ang pagpadala)

Lumad kini sa Bolivya, motubo kini sa uga ug abogon nga mga walog sa Andes nga ang kahabugon mga 2700–3400 ka metros gikan sa dagat. Mao nga kini nga palmera ang kinatas-an ug gigikanan nga makit-an sa tibuok kalibutan. Ang temperatura panagsa ra nga mokabat sa 20°C ug ang yelo dili panagsaon sa ingon ani nga kahabugon. Ang temperatura kanunay nga mo-obus hangtud sa –7°C sa ting-tugnaw (Hulyo-Augosto) ug ang tinuig nga pag- ulan mga 550 milimetro.

Martes 2.3.2010 17:54 | tisk | Mga palmera, Mga instruksiyon sa pagpatubo sa mga tanom

Ang Khasi Pine (Pinus Kesiya)

Ang Khasi Pine (Pinus kesiya) paspas nga klase nga nagtubo sa Asya, nga wala magtubo gawas sa iyang gigikanan. 30–35 ka metros ang iyang katas-on ug hangtud 1 ka metros ang iyang gilapdon. Kada sanga dunay tulo ka dugokan – ang kada usa mga 15–20 sentimetro ang gitas-on. Ang bunga niini mga 5–9 sentimetro ang gitas-on ug ang iyang mga liso mga 1,5–2,5 sentimetro.

Martes 2.3.2010 02:05 | tisk | Mga koniper

Continue: kay wala sa ubang mga pahina. Balik sa taas sa arkibo

Bahin sa KPR

KPR - Klub sa bantay sa tanaman Slovakia
Ang KPR - Klab sa bantay sa tanaman kay isa ka internasyonal na organisasyon sa mga hardiniro. Padayon ug basa...
Pag-estorya sa imong mga naagian bahi sa pagpatubo sa mga tanom. Pag-sulat ug artikulo bahin sa pagbantay sa hardin, mga tanom, pagpatubo sa mga tanom ubp dayon ipublikar amoung diurnal na Botanix na ipaggawas sa imong linggwahe! Ikontak mi para sa mga dugang nga detalye.