Botanix – Jurnal és ntom nêu haukin ma maséntin

Matui' nok Uab Metô

Lal tomsa nêu hém kêut hunna nbi hi poán?

Hom parlu hém oét hunna abit ho poán hé lé mupên ho hunna mnésat ma mafaub onlé karpet. Kan mui fa hau aijao kasé mak tapéné sin alékot kalu hakén nbi mnésat nok hun méto nobatém!

Nahun nako hém oét hun nbi pekarangan, nait mutnin lek-leko hanaf i – hunna tabê oét tan ala ha 1/3 bagian. Onat, kalu hunna mnaonta senti 6, hit oét tan senti 2 ma ta’ma’i senti 4. Mnanut alekot es lé senti 2 tala senti 3. Kalu palá séke, hunna nabê nméot. Tapalá talali, nalékon fin hitat pôêp sin (oéla nako liter 10 téa liter 15 per 1m ²).

Hitat paék mesin oét hun humaf nu – esa hum tradisional ma esa biasa takané nêu mesin aoét hun-mulsa.

Mesin aoét hun-mulsa sin, kan nail fa kun lé hun amaoét’in. In ala han oét, oké ma pôlên nafani sin lek-leko nbi di pekarangan. Paék lalan i, hit halaman hunna napên pupuk secara otomatis oras hitat oét lé hunna. Maski onan, alat sin nan kan tom fa hé mapaké kalu hitat mui kolam renang, fun hun-amaoétsin lof natpénan tam nbi kolam. Fun molok nan, nalékon nês hitat paék mesin tradisional mak nmui kotak. In oét ma nibun sin kun.

Nmui sat alat oét hun kombinasi. Hit tabê tail tatuin hit lomêt: hét paék kotak ai kaha.

Alat inkin toman nêu halaman hunna nok kemiringan derajat 15°. Kalu halaman hunna eskin nbi naijana aklopof, nalékon fin hom paék alat potong genggam mak ntom nêu balé malélat, onlé haumak hauba unna, ai nbi bedeng hau fula ninan.

««« Lulat ahunta: Lalan hé tabaub ‘kisu fue? Lulat amuinta: Tusam Khasi (Pinus kesiya) »»»

Néontenu 16.11.2011 19:29 | Cétak | Hun

Ntom nêu KPR

KPR - Tolas Nikut Abe’an Hauhônês Slowakiasin
KPR – Tolas Nikut Abe'an Hauhoensin és lé tolas internasional nêu abe'an hauhôênsin. Taétuis mtên...
Mabaét ho pengalaman ntom nêu sén haunkin. Tui lulat ntom nêu lasi meup lélé, hau nontin, sén haunkin, ma humaf bian. Oké ma mupôên nbi jurnal Botanix mpaék ho uaba. Naitam kontak kai nêu hem mipên hanfuafknutu' bianan ntên.

Category: Ok-oke Aijao sin Hau Aléoktin Hau oel'in Hun Ménas sin Nonot ntom nêu sén haunkin Petâ sin Pu'u sin